Centralismus škodí železnici na Moravě, ohrožuje i vysokorychlostní tratě

Morava patřila v minulosti k výkladním skříním středoevropské železniční dopravy. Její rozvoj zásadně poškodil rozpad Československa a vznik centralizované České republiky. Nerespektování specifik moravské železniční sítě vedlo k mnoha chybám ze strany pražského ústředí. Týká se to i plánované výstavby vysokorychlostních tratí. […]