Ministerstvo chce rozšířit ochranu pálavského vrchu Děvín

Děvín - nejvyšší vrch Pálavy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce vyhlásit tři nové národní přírodní rezervace a dvě národní přírodní památky. Vyhlášky, které teritoria zařazují do kategorií zvláště chráněných území, resort poslal do připomínkového řízení. Mezi lokality zmíněné ministerstvem patří i Děvín v CHKO Pálava na jihu Moravy, který sice už je přírodní rezervací, jeho zřizovací předpis je ale zastaralý a ochrana není dostatečná. Informaci uvedl server Ekolist.

Dosavadní ochrana Děvína není dostatečná

Děvín leží v katastrálních územích Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná. Plocha zvláště chráněného území má činit přibližně 391 hektarů. Stejnojmenná národní přírodní rezervace už na tomto místě existuje. “Původní zřizovací předpis z roku 1946 je neaktuální a rozloha jím chráněného území neodpovídá poznatkům a potřebám současného stavu ochrany přírody,” uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Za zvláště chráněná území se podle ministerstva považují “nejčastěji lokality s unikátní nebo reprezentativní biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále území s jedinečnou geologickou stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny a území významná z hlediska vědeckého výzkumu.”

Národní přírodní rezervace a památky jsou dvě ze šesti kategorií zvláštně chráněných území. Národních přírodních rezervací je podle registru Agentury ochrany přírody a krajiny v celé ČR 111, národních přírodních památek 126.

Zprávy z Moravy už dříve informovaly o odstranění elektrického vedení, které hyzdilo Děvín – viz tento článek.

Zdroj: Ekolist, foto: CHKO Pálava

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*