Moravané žijící na Slovensku přeji Moravě vše dobré do roku 2024

Slovensko je pro většinu obyvatel Moravy nejmilejší zahraničí a oblíbená sousední země s nám blízkou kulturou i jazykem. Je to také stát, který oficiálně uznává a podporuje moravskou národnostní menšinu a prostřednictvím občanského sdružení Morava krásna zem napomáhá udržování specifické moravské kultury a tradic. O tom, že na zemi svých předků slovenští Moravané neustále myslí svědčí i novoroční zdravice od předsedy zmíněného sdružení Jána Chúpka. […]