Proti invazním druhům. Vláda podpořila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Mezi invazní druhy patří i nebezpečný bolševník velkolepý.

Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která má omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů na území celé České republiky, včera schválila vláda. Informoval o tom její tiskový odbor. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna. Úprava zavádí nařízení Evropské unie, změny se v budoucnu dotknou i dalších zákonů.

Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody. Novela, kterou stát připravoval několik let, má vytvořit rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů a regulaci těch, které už se v tuzemsku rozšířily.

Invazivní druhy škodí přírodě a krajině

V EU je více než 12.000 nepůvodních druhů rostlin a zvířat, deset až 15 procent z nich se považuje za invazní. Na území celé ČR se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje také do 15 procent. Jsou to například některé druhy severoamerických raků, kteří šíří račí mor, mývalové severní, psíci mývalovití nebo nutrie říční. Z rostlin jsou za invazní považovány bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá či javor jasanolistý. Zprávy z Moravy už dříve psaly o boji proti pajasanu – viz tento článek.

“Stanovujeme konkrétní odpovědnosti, konkrétní kroky, které jednotlivé státní, případně krajské a obecní orgány budou muset dělat. Jsou tam i některé povinnosti, které má chovatel nebo vlastník pozemku, kde se invazní druh vyskytuje” uvedl ministr životního prostředí Brabec. Doufá, že zákon bude účinný od příštího roku.

Pajasan žláznatý – dříve okrasný strom, dnes ekologická hrozba.

Unie chce proti invazivním druhům bojovat

Ztráty související s nepůvodními druhy v celé EU se odhadují nejméně na 12 miliard eur ročně (zhruba 305 miliard korun). Roční výdaje na zamezení šíření, na regulaci a odstraňování invazních organismů mohou podle důvodové zprávy ročně dosahovat až 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun).

Evropské nařízení, které platí od roku 2016, zavedlo seznam invazních nepůvodních druhů. V případě včasného monitoringu zavlečeného či vysazeného nepůvodního druhu se mají tyto organismy co nejrychleji vymýtit. Nařízení také omezuje využívání problematických zvířat a rostlin.

V novela má nedostatky, upozorňují kritici

Novela nesplnila očekávání předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dany Balcarové. Chybí v ní podle ní seznam invazních druhů, přitom tuzemští vědci mají od roku 2016 připravený návrh systému klasifikace zavlečených druhů rostlin a živočichů, uvedla Balcarová.

Přečtěte si  Gazdík, Polčák, Redl. V pražské Stoce vane zápach ze Zlínského kraje

Problémem je podle Balcarové také nekontrolované vysazování nepůvodních druhů ryb, které mohou ohrozit domácí druhy, a možnost výsadeb monokultur invazní douglasky tisolisté. “K takzvané invazní novele je také nesmyslně přilepena změna režimu kácení dřevin podél vodovodů a kanalizací, která výrazně oslabí ochranu dřevin ve městech a obcích,” upozornila. Nově by se tyto dřeviny mohly kácet bez posouzení orgánu ochrany přírody, doplnila.

Úprava se dotkne dalších zákonů

Změny se v dotknou například zákona na ochranu zvířat proti týrání kvůli nutnosti doplnit případy, které připouštějí usmrcení zástupce invazního druhu. I v zákoně o myslivosti se upřesní a rozšíří oprávnění příslušných osob zabít tato zvířata. Změny se dotknou rovněž zákona o rybářství nebo vodního a lesního zákona. Novela také svěřuje monitorování problematických druhů Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která bude spolupracovat s dalšími organizacemi. Do sledování invazních druhů se má zapojit i veřejnost.

Zdroj: Ekolist, foto: Pixabay

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*