Zprávy z Brna

Pod nohama Brňanů probíhají opravy podzemních prostor

Z brněnského podzemí je veřejnosti běžně přístupná jen malá část. Vedle labyrintu pod Zelným trhem či kostnice se jedná například o Mincmistrovský sklep či nově připravované vodojemy pod Žlutým kopcem. Pod městskou zástavbou se však skrývá celá řada dalších objektů historického podzemí. O 38 z nich se od roku 2008 starají Technické sítě Brno (TSB), v jejichž správě je i dvě desítky kilometrů dlouhá síť kolektorů. Pracovníci Technických sítí Brno tyto podzemní prostory pravidelně kontrolují a zajišťují jejich obnovu. V rámci ní probíhá sanace zdiva, opravuje se spárování, odstraňují průsaky i případné závaly. […]