Z měst a obcí

Na vzniku nového kulturního centra ve Frýdku-Místku se podílejí i samotní umělci

Kulturní centrum Frýdku-Místku vytvoří tři navzájem propojené části. Základem se stane památkově chráněný Národní dům s historickým sálem. Druhou částí bude budova bývalé Národní záložny místecké (později Moravia Banka), v níž vznikne městská galerie a ve vrchních patrech zázemí pro kulturní soubory. Obě historické budovy doplní Nová scéna – přístavba s multifunkčním sálem navržená světoznámou architektkou Evou Jiřičnou. […]

Kultura

Frýdek-Místek opraví v letošním roce řadu drobných památek. Obnovy se dočká dřevěný kříž, socha i kaple

Drobné památky jako jsou boží muka, křížky, kapličky, sochy pomáhají utvářet ráz krajiny i kulturní atmosféru sídel od nepaměni. Frýdecko-místecká radnice se v loňském roce zasloužila o obnovu hned několika takových drobných památek a plánuje pustit se do opravy dalších. V roce 2023 jsou na obnovu navrženy kaple, socha i kříže. […]

Moravská historie

Slezský Frýdek a moravský Místek jsou jedním městem už 80 let

Původně samostatná města Frýdek a Místek a několik dalších obcí bylo na základě úředního rozhodnutí 1. ledna 1943 sloučeno a vznikl tzv. Velký Frýdek (Gross Friedeck). Situace byla o to pikantnější, že města se nacházela ve dvou zemích, ve Slezsku a na Moravě, a panovala mezi nimi značná rivalita. Na protesty Místečanů tehdy nebyl brán ohled. […]

Z měst a obcí

Začíná vypouštění přehrady Baška u Frýdku-Místku. Vodní dílo čeká rekonstrukce

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní. V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách. […]