Různé

Tatra Trucks expanduje: Nová konstrukční kancelář v Brně podpoří růst produkce. Další kancelář se otevře v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i investicím bude potřebovat i nové kapacity a pracovníky, mimo jiné pro vývoj a konstrukci. Proto Tatra otevřela novou konstrukční kancelář v Brně a plánuje otevření další v Ostravě. […]

Ekonomika

Vinařský průmysl v krizi: Prodeje tichého vína se propadají

Nejnovější data potvrzují, že spotřeba tichého vína dlouhodobě klesá. V České republice tento pokles v loňském roce činil 8,4 procent. Obdobná je situace i v dalších zemích. Vinařské odvětví se s poklesem spotřeby potýká v důsledku ekonomické situace, změn spotřebitelského chování, klimatu i absence systémových politických rozhodnutí napříč Evropou. To vše má rovněž přímý dopad na pokles výsadby nových vinic a aktuálně dokonce propad výměry stávajících vinohradů. […]

Fejetony Františka Synka

FEJETON: Barevný týden velikonoční

Pěkně nám začal velikonoční týden. O Květné neděli se tradičně konala v našem farním chrámu Páně velikonoční zpověď. Místní pan farář ohlásil osm svých bratrů zpovědníků a milým slovem pozval věřící k vyznání svých hříchů a přijetí pokání. […]

Zprávy z Brna

Historický poklad pro Vysoké učení technické: Neznámý muž daroval cenná skripta strojařiny z počátku 20. století

Přišel s několika objemnými svazky, zanechal je na recepci rektorátu VUT a zase odešel. Knihy našel doma a bylo mu prý líto je vyhodit. Přivolaní archiváři potvrdili, že jde o historicky cennou věc – ručně psaná skripta strojařiny doplněná o detailní technické nákresy pravděpodobně z let 1911–1913. Skripta jsou jedním z prvních dokumentů historie brněnské techniky a ukazují, jak si studenti kdysi vyráběli učební materiály. […]

Zprávy z Olomouce

V Olomouci začíná výstavba protipovodňových opatření, které zajistí ochranu městských částí Nový Svět a Nemilany

Povodí Moravy zahájilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Tzv. IV. A etapa protipovodňových opatření zajistí ochranu jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany. Stavba, která bude mít velký ekologický přínos, probíhá v úzké spolupráci s městem. Práce skončí v prosinci 2025.  […]