FEJETON: Barevný týden velikonoční

Pěkně nám začal velikonoční týden. O Květné neděli se tradičně konala v našem farním chrámu Páně velikonoční zpověď. Místní pan farář ohlásil osm svých bratrů zpovědníků a milým slovem pozval věřící k vyznání svých hříchů a přijetí pokání.

Chystala se i má paní. S trochou ironie v hlase jsem ji ubezpečil: „Moje milá, ty přece ke zpovědi nemusíš. Každý týden jsi v neděli na mši svaté, nemáš žádné neřesti, miluješ své bližní, žiješ poctivě a s láskou. Třeba trpělivosti máš na rozdávání, cožs dokázala při dlouhém vyšívání zástěry.“ Ve chvíli, kdy za křížek na zdi upravovala čerstvě posvěcenou ratolest kočičky, mne odbila poznámkou, že bych zpověď potřeboval spíše já, neznaboh. Řekla pravdu! Víra v boží spravedlnost mne opravdu před léty opustila, a byť se snažím žít v pokoře a dle desatera přikázání, kostel mně příliš často nevítá!

O Květné neděli jsme se později sešli na rodinné oslavě narozenin mé maminky. Právě se dožila ve zdraví a spokojenosti krásných 88 let. Kolem ní hýřila velká skupina vnuků a za nedlouho uvítá i první pravnouče. Přání zdraví a spokojeného stáří vystřídalo bezprostřední povídání, doplněné úsměvnými vzpomínkami na dávné chvíle dětství, dospívání a dospělosti, přípitky na zdraví se střídaly s plánováním do budoucna. Došlo i na blížící se Velikonoce a s nimi nezbytně spojené další radovánky.

Švagr mně nabídl k hodovnímu stolu pro rodinu i přátele dobré vínko. Jeho pobídka přišla vhod. „Děkuju, rád si od Tebe koupím červené, bílé i růžové. Od každého tak dvě sedmičky,“ dím ve své odpovědi, když tu slyším svoji paní: „Vezmi tři, od každého raději tři sedmičky!“ Od ženy, která mne pravidelně vyčítá popíjení s mírou se sousedem Mírou i kamarády to znělo jako přání odjinud! Že by na ni působila před chvílí provedená zpověď a slib napravení!? Jak to, že není příkrá a uštěpačná k mé neřesti a pobízí mne k většímu nákupu zásob oblíbeného moku?  Vstřícný pohled se švagrem domluvu bez odpovědi uzavřel. A dnes se již, i díky mé pozorné manželce, u mne chladí více než devět zakoupených sedmiček krásných odrůdových vín, na která se již teď velmi těším. A nejen já…

Přečtěte si  FEJETON: Zázrak poštovní

Minulo Modré pondělí, Žluté úterý i Škaredá středa. Starší vnuk si připravil na šlahačku z osmi vrbových prutů se svým tatínkem pořádnou žilu, vnučky přebraly barevné stuhy a obarvily vajíčka.

Na Zelený čtvrtek požijeme při společném obědu ve shodě s tradicí železem oplývající špenát a připravíme se na největší svátek křesťanů, jímž je Velký pátek. Den ukřižování a smrti Krista užijeme v pokoře a společném usmíření, abychom o to více s ženou i celou rodinou slavili o Bílé sobotě slavnost Vzkříšení a o Velikonoční neděli i během Červeného pondělí plni elánu a radosti dodržovali tradicemi oplývající jarní svátky. Snad v ten čas sváteční zapomeneme na všechny neduhy světa…     

Autor: František Synek Foto: archiv autora

František Synek je etnograf a historik. Čtrnáct let působil jako vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Unikátní velkomoravský památník se za tu dobu výrazně rozrostl, dvakrát proběhl pokus o zápis do seznamu UNESCO.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*