Kvízy

KVÍZ: Velikonoční tradice

Prožíváme právě čas Velikonoc. Co všechno o nich víte? V následujícím kvízu si prověříte vaše znalosti o největším křesťanském svátku a lidových tradicích s ním spojených. Vyzkoušejte si další z našich kvízů. Určitě to pro vás nebude těžké, ale možná vás některé otázky zaskočí. […]

Fejetony Františka Synka

Zrání

Čas velikonočního koledování je dobou pro pozorování proměny našich dětí. Chlapci kolem dvanácti let nevědomě postoupí ve své změně v jinocha prvními poznáními. Výrazem toho bylo v dávných dobách ustřižení kštice vlasů – postřižiny, po nichž již ve společenství získali chlapci výrazně jiné postavení a byli přijati do katedrálních škol. Odděleně – v prostředí mužském – se dále vzdělávali v dovednostech, které mohli podle svého postavení v budoucnu potřebovat. Jinoši se na panském dvoře učili zacházet se zbraněmi, jízdě na koních nebo dvorní etiketě, včetně tance. Jejich vrstevnice v ústraní nejčastěji vyšívaly, učily se tanci a zbožnosti. Mladí v podhradích a ve městech získávali první zkušenosti v řemeslu svých otců, dívky tkaly a pomáhaly v kuchyni nebo hospodářství […]

Kultura

Proč v 16. století slavily Velikonoce Čechy a Slezsko dřív než Morava ?

Pokud šel poutník roku 1584 třeba začátkem března z Moravy do Čech nebo Slezska, mohlo tak docházet k paradoxní situaci, že se, obrazně řečeno, rázem ocitl ještě v únoru. A Velikonoce byly v Čechách o čtyři neděle dřív než na Moravě. Proč tomu tak bylo ? Pro odpověď se musíme vrátit ještě o dva roky dřív a zamířit do Říma za papežem Řehořem XIII. […]

Fejetony Františka Synka

Trochu jinak prožité Velikonoce

Mně známo i neznámo proč, stal se ze mne vlažný křesťan. V existenci Nejvyššího věřím, přesto v určité etapě života jsem přestal navštěvovat bohoslužby a duchovním povinnostem se raději věnuji neokázale v největším Božím chrámě světa, jímž je pro mne příroda. Oblažen její krásou, v ní nejčastěji osamocen, ale přesto se svým nejvyšším Pánem, v modlitbách i úvahách přemítám o složitostech současného světa i o svém poslání a údělu v životě, jehož kruh se pomalu uzavírá… […]

Kvízy

KVÍZ: Velikonoční speciál

Přichází čas Velikonoc. Co všechno o nich víte? V následujícím kvízu si vyzkoušíte vaše znalosti o největším křesťanském svátku a lidových tradicích s ním spojených. Vyzkoušejte si další z našich kvízů plných zábavy i poučení. Určitě to pro vás nebude těžké, nejedna otázka vás ale může překvapit. […]

Velikonoce mrskačka
Zprávy

Na Velikonoční pondělí se mrskalo aspoň doma s rodinou, někde i v krojích

V mnoha moravských obcích jsou lidové tradice silně zakořeněné a jejich obyvatelé se jich nechtějí vzdát ani za časů koronaviru. Například v Němčičkách na Břeclavsku o velikonočním pondělí chasa vyrazila v krojích na “mrskut”. Někteří obyvatelé obce si tak tuto krojovanou tradici nenechali ujít ani letos, ale “žilou” se vyplácelo doma. Minimálně v rodině Jiřího Stávka. […]