Zprávy

Přípravy Baťova kanálu na hlavní plavební sezónu finišují. Plavby začnou 1. května

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Generální oprava plavební komory ve Spytihněvi je před dokončením, ve Veselí nad Moravou Povodí Moravy dokončilo modernizaci nápustného stavidla a dokončovací práce probíhají také na rejdách plavebních komor. Hlavní plavební sezóna odstartuje tradičně 1. května. […]

Tipy na výlety

Devadesát let Vranovské přehrady: Slavíme výročí významného vodního díla

V letošním roce uplyne 90 let od chvíle, kdy bylo do provozu uvedeno vodní dílo Vranov. Vranovská přehrada se využívá k zásobování obyvatelstva vodou, protipovodňové ochraně, nadlepšování průtoků v období sucha, výrobě elektrické energie, rekreaci i rybolovu. S výstavbou přehrady se začalo v roce 1930 a celkové náklady se vyšplhaly na 130 milionů korun. Celkový objem betonu použitý ke stavbě masivní gravitační přehrady činil 233 000 m³. Vodní dílo Vranov je prvkem kritické infrastruktury státu, je důležitou součástí Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy a patří k nejvýznamnějším vodním dílům v České republice. Do provozu bylo vodní dílo uvedeno v dubnu 1934.  […]

Zprávy z Olomouce

V Olomouci začíná výstavba protipovodňových opatření, které zajistí ochranu městských částí Nový Svět a Nemilany

Povodí Moravy zahájilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Tzv. IV. A etapa protipovodňových opatření zajistí ochranu jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany. Stavba, která bude mít velký ekologický přínos, probíhá v úzké spolupráci s městem. Práce skončí v prosinci 2025.  […]

Doprava

Pokračují opravy Baťova kanálu: Plavební komora ve Spytihněvi dostane nová vrata

Oprava plavební komory ve Spytihněvi, která je téměř 90 let stará, postupuje podle plánu. Povodí Moravy s ní začalo v říjnu minulého roku, přičemž mělo k dispozici sedm měsíců na dokončení všech prací. Aktuálně se pracuje na přípravě pro instalaci nových vrat. Očekává se, že všechny práce budou hotovy do konce dubna, kdy bude komora připravena a schopná projít provozními testy. Práce, které zahrnují výměnu vrat, elektroinstalace, ovládacích a stavebních prvků, probíhají hladce. V dubnu se uskuteční montáž nových vrat. Součástí opravy je také instalace nových úvazních bodů a aktualizace signalizačního a navigačního vybavení, což umožní zahájení plavební sezóny na Baťově kanálu bez jakýchkoli omezení od 1. května. […]

Tipy na výlety

Světový den vody otevírá brány přehrad a přináší speciální prohlídky nádrží v povodí Odry a Moravy

Na Světový den vody se pro veřejnost otevírají dveře přehrad Koryčany, Brno a Plumlov v povodí Moravy a přehrad Slezská Harta, Kružberk, Šance v povodí Odry, včetně nádrže Morávka, která prošla rekonstrukcí. 23. března 2024 se lidem naskytne jedinečná možnost prohlédnout si nejen tyto vodní stavby, ale i zařízení, která jsou obvykle skryta před očima veřejnosti. Návštěvníci mají tak mohou objevit, co se skrývá pod povrchem přehrad a jaký mají význam pro naši krajinu a život. K dispozici bude také prohlídka vodohospodářského dispečinku a laboratoří Povodí Odry v Ostravě, což přináší vzácný pohled do zákulisí správy vodních zdrojů. […]

Zprávy

Povodí Moravy dokončilo obnovu dalšího vodního díla. Nádrž Skalice je téměř napuštěná

Pracovníci Povodí Moravy úspěšně dokončili renovaci vodní nádrže Skalice, která se nachází v blízkosti Boskovic, a nyní probíhá její napouštění. Renovace vedla k obnovení kapacity nádrže, zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině a k vylepšení ekologických funkcí nádrže. V rámci oprav byly zrekonstruovány i funkční části, provedeno čištění přítoků a odstraněny sedimenty z nádrže, kde byl navíc vytvořen nový ostrov. […]

Zprávy

Nová protipovodňová opatření v Herálci chrání obec a prospějí i řece Svratce

Obec Herálec chrání nová protipovodňová opatření. Vodohospodáři z Povodí Moravy v obci vytvořili kombinaci přírodě blízkých a technických opatření. Došlo k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci protipovodňových zdí v obci. Přírodě blízké úpravy zajistí kromě zlepšení protipovodňové funkce také zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu řeky Svratky. […]

Zprávy

Revitalizace Kyjovky u Moravské Nové Vsi vrací řece původní ráz a podpoří zadržování vody v krajině

Povodí Moravy úspěšně dokončilo revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu, zlepšit vzhled vodního toku a protipovodňovou funkci říční nivy. U Moravské Nové Vsi tak vodohospodáři vytvořili velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu. […]