Zprávy

Zimní práce na Baťově kanálu finišují. Plavební sezóna slavnostně odstartuje 1. května

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Opravy břehového opevnění mezi jezem Sudoměřice a Valchou vodohospodáři dokončili v předstihu. Dokončovací práce probíhají také na rejdách plavebních komor. Plavební sezóna odstartuje slavnostně 1. května odemykáním Baťova kanálu v přístavišti v Otrokovicích. […]

Zprávy

Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Dle závěrů vědců úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. V nadjezí však probíhají procesy, které vykazují řadu anomálií a lokalitu je tak třeba podrobně monitorovat. […]

Zprávy

Vodohospodáři obnovili významný Salmův jez v Blansku

Vodohospodáři z Povodí Moravy dokončili opravu Salmova jezu na řece Svitavě v Blansku. Během půlročních prací byly opraveny betonové části jezu, sanovány nátrže v březích a odtěženy nánosy z koryta toku nad i pod jezem. Náročné práce za 18,4 mil. Kč probíhaly pod dohledem biologického dozoru. […]