Fejetony Františka Synka

Modrá krev

S velkým zájmem jsem sledoval první a druhou sérii pořadu o českých a moravských šlechtických rodech, kterou v minulých letech připravila a odvysílala Česká televize. S neméně velkým zaujetím sleduji i třetí pokračování. Dokument, dotýkající se i minulosti Moravy, považuji za vydařený a připravený velmi odpovědně. Problematiku znalý průvodce, hrabě František Kinský, potomek kostelecké větve šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova, představuje členy rodů, zkušeně vede besedy předcích a jejich osudech i o současnících. Svými dotazy nepodsunuje tázaným podprahové podněty a nechává je přirozeně a dle životních zkušeností reagovat na dané otázky. […]

Fejetony Františka Synka

Ladné křivky

S příchodem penzijního věku jsem našel zálibu v práci se dřevem. Radost nejstaršího vnuka z první pro něj vyrobené hračky mne oslovila natolik, že jsem plnil jeho přání a později i přání ostatních dětí téměř na počkání. Auta vystřídaly traktory i s vlečkou, autobus, garáž pro všechny výtvory, meče různých tvarů a velikostí, dráhy pro malinkatý skateboard, domečky pro panenky, pokladničky a šperkovnice, šperky na koženém provázku i jiné nebo dárky třeba ve tvaru srdíček či kuliček. Vděčnost malých dětí mně byly největší odměnou! Těšil jsem se na jejich nápady a záhy je měnil výrobky ze dřeva v dětskou radost. Děti rostly a moje hračky si navzájem předávaly, a tak si je postupně užily všechny. „Dědo, to je skvělé, nádherné! Máme Tě moc rádi!“, zářily radostí a štěstím. […]

Fejetony Františka Synka

Pomníky nezarůstají

Ve dnech první dekády května v nás rezonuje závěr Druhé světové války v naší zemi. Právě na události této neblahé doby na Kyjovsku se zaměřil historik Jan Kux a v roce 2005 v nevelké publikaci „Pomníky zarůstají“ připomněl osudy krajanů, z nichž mnozí položili za svobodu a vlast svůj život! […]

Fejetony Františka Synka

Vidláci ve světě

Ve své profesi jsem byl přečasto VIP hostem festivalových akcí a směrován k ubytování v lepších hotelových resortech. Tehdy mně imponovalo označení „velmi důležitá osoba – very important person“.  Být v této skupině pozvaných bylo velmi příjemné. Přístup na festivalové akce bez omezení, veselé večírky s hudbou a tancem, dostatek občerstvení všeho druhu, na hotelích útulné a bezchybně čisté prostředí, skvělý personál, klid, pohoda a vše zdarma! Cenami za služby jsem se nezabýval… […]

Fejetony Františka Synka

Škola hrou

Loni tomu bylo 430 let od narození učitele národů Jana Amose Komenského, na jehož výchovné metody – zdá se – zapomínají i v jeho rodné zemi. Požadavky na výuku a základní vzdělání se změnily, ale komňanským rodákem preferované poznání vlastních kořenů a oddanost vlasti, byť největší Moravan, Komenský sám preferoval evropskou spolupráci, by měly zůstat! Budou mít místo v nové školní výuce? „Odvážné“ myšlenky ministra školství na sloučení hodin (tedy omezení výuky) hudební a výtvarné výchovy do všeobecného kulturního předmětu tomu nenasvědčují. […]

Fejetony Františka Synka

Morava všude kolem

Celý život obdivuji Moravu jako zemi nebývalých krás. Večer, když zase díky teplému dni pravidelně sedám se skleničkou vína na naší obytné zahradě pod vzrostlou a brzy určitě bohatě kvetoucí jabloní, pohledem kolem sebe si připomínám krásy Moravy, mé milované a obdivované země! […]

Fejetony Františka Synka

Promarněná šance

V loňském roce uplynulo 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech. Jednalo se o významnou událost, kterou by jiné evropské národy, případně celé státy, náležitě oslavily a připomněly si tak svou identitu i bohatost svých kulturních kořenů. A co v našem případě? Bylo toto výročí náležitě připomenuto? Byly oslavy této významné události adekvátně využity k podpoře historického a kulturního odkazu našich dávných předků? Více v aktuálním zamyšlení Františka Synka. […]

Fejetony Františka Synka

Zrání

Čas velikonočního koledování je dobou pro pozorování proměny našich dětí. Chlapci kolem dvanácti let nevědomě postoupí ve své změně v jinocha prvními poznáními. Výrazem toho bylo v dávných dobách ustřižení kštice vlasů – postřižiny, po nichž již ve společenství získali chlapci výrazně jiné postavení a byli přijati do katedrálních škol. Odděleně – v prostředí mužském – se dále vzdělávali v dovednostech, které mohli podle svého postavení v budoucnu potřebovat. Jinoši se na panském dvoře učili zacházet se zbraněmi, jízdě na koních nebo dvorní etiketě, včetně tance. Jejich vrstevnice v ústraní nejčastěji vyšívaly, učily se tanci a zbožnosti. Mladí v podhradích a ve městech získávali první zkušenosti v řemeslu svých otců, dívky tkaly a pomáhaly v kuchyni nebo hospodářství […]