Z měst a obcí

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně získá od kraje 1,389 miliardy korun na novou porodnici

Poskytnutí investiční dotace 1,389 miliardy korun Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) na výstavbu nového gynekologicko – porodnického komplexu schválili na svém pondělním jednání krajští zastupitelé. Se zahájením stavby, která celkově přijde na více než 1,5 miliardy (včetně DPH), se počítá v polovině příštího roku. Hotovo má být do dvou let. […]

Zprávy z Ostravy

Stará Bělá a Polanka nad Odrou byly spojeny novou moderní cyklostezkou

Zbrusu nového cyklistického propojení se dočkali cyklisté na cyklistické trase A, I mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou. Při rekonstrukci mostu přes řeku Odru, na ulici Na Lukách v Polance nad Odrou, bylo vybudováno nové cyklistické propojení obou městských obvodů. Délka nově vybudované stezky, společné komunikace pro chodce a cyklisty, je 116 metrů, šířka 2,5 metrů v jihovýchodním úseku a 3 metry v úseku severozápadním. Stezka vedená po mostě je součástí tohoto mostního objektu a tvoří ji asfaltový povrch. Komunikace byla zprovozněna 20. května 2024. […]

Zprávy

Dešťová zahrada v Přerově: Zelená oáza s tekoucí vodou potěší i děti

Dešťová zahrada – ráj pro lidi, zvířata i rostliny. Vodní prvky, které potěší zejména děti. Budky pro netopýry a ptáky. A také nové stromy, které nahradily staré a nebezpečné dřeviny, rostoucí podél mlýnského náhonu Strhanec. To všechno Přerované najdou v ulicích Sokolská a na Hrázi, kde v uplynulých dnech realizační firma dokončila projekt podpořený z Norských fondů. […]

Zprávy z Brna

Zrekonstruovaná zahrada u Arnoldovy vily byla otevřena veřejnosti. Nově nese název po Cecilii a Cornelovi Hože

Po Arnoldově vile je veřejnosti zpřístupněna i její zahrada, kterou 16. května po rozsáhlé rehabilitaci slavnostně otevřelo Muzeum města Brna spolu s dalšími hosty. Původní plocha byla doplněna květinovými záhony či mobiliářem a stala se unikátním prostorem setkávání, vzdělávání a her pro všechny generace. Ponese také nové jméno Zahrada Cecilie a Cornela Hože. […]

Kultura

Historický poklad v Opavě: Archeologové objevili nejvýznamnější soubor mincí za sto let

Při záchranném archeologickém výzkumu provedeném Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, byl v prostoru školního hřiště na ulici Praskova v Opavě nalezen výjimečný soubor středověkých zlatých a stříbrných mincí. Nález je z numizmatického hlediska nejvýznamnějším mincovním pokladem na území dnešního Moravskoslezského kraje za posledních sto let. Jedinečné je zejména množství nalezených zlatých mincí (30 kusů uherských dukátů), stav dochování i vzácnost některých exemplářů. Celkem se na jednom místě našlo 30 zlatých a 72 stříbrných mincí. Mince byly částečně pokryty zeminou a korozními produkty, některé stříbrné mince byly slepeny do svazků o několika kusech. Jejich určení umožnil náročný konzervační zásah a digitalizace provedená na speciálním zařízení Ostravského muzea. Výzkum v severní části bývalého předhradí hradu opavských vévodů později přestavěného na zámek zároveň přinesl doklady středověkého osídlení prostoru před založením města na přelomu 12. a 13. století a v jeho raných počátcích v 1.polovině 13. století, a mj. upřesnil poznatky o průběhu městské hradby v té době. […]