Kultura

Pozapomenuté moravské Lidice: památník Ploština se po rekonstrukci znovu otevře veřejnosti

Na mapu zajímavých historických míst jihovýchodní Moravy se koncem dubna definitivně vrací Národní kulturní památka Ploština, místo už navždy spojené s tragédií, která se zde odehrála na konci 2. světové války. Pasekářskou obec, vypálenou 19. dubna 1945 nacisty do základů, zde dlouhá desetiletí připomínal komplex budov s jednoduchou expozicí. […]

Kultura

Proč v 16. století slavily Velikonoce Čechy a Slezsko dřív než Morava ?

Pokud šel poutník roku 1584 třeba začátkem března z Moravy do Čech nebo Slezska, mohlo tak docházet k paradoxní situaci, že se, obrazně řečeno, rázem ocitl ještě v únoru. A Velikonoce byly v Čechách o čtyři neděle dřív než na Moravě. Proč tomu tak bylo ? Pro odpověď se musíme vrátit ještě o dva roky dřív a zamířit do Říma za papežem Řehořem XIII. […]

Cestování a volný čas

Zámecký park v Náměšti nad Oslavou láká k návštěvě v každé roční době

Zveme vás na procházku zámeckým parkem v Náměšti nad Oslavou, který je volně přístupný po celý rok. Areál parku není rozlehlý, ale za návštěvu stojí v každé roční době. Aktuálně se zpracovává velkorysý záměr výsadby nových dřevin a keřového patra v jasně dané koncepci se zohledněním původních záměrů cestní sítě, průhledů do krajiny a obnovení vodních prvků v areálu. […]

Kultura

Pozapomenutý zámek v Ivanovicích na Hané se díky restaurátorům probouzí do své zašlé krásy

Renesanční arkádové zámky, budované příslušníky zemské aristokracie zejména ve druhé polovině 16. století a prvních dvou desetiletích století nadcházejícího, patří ve většině případů k nejvýznamnějším památkám na Moravě. Vedle zámků v Bučovicích, Velkých Losinách, Rosicích, Moravském Krumlově nebo Náměšti nad Oslavou k nim patří i poněkud zapomenutý zámek v Ivanovicích na Hané, přestavěný v renesančních architektonických formách během prvních dvou desetiletí 17. století moravským pánem Janem Bukůvkou z Bukůvky. […]

Moravská historie

Slezský Frýdek a moravský Místek jsou jedním městem už 80 let

Původně samostatná města Frýdek a Místek a několik dalších obcí bylo na základě úředního rozhodnutí 1. ledna 1943 sloučeno a vznikl tzv. Velký Frýdek (Gross Friedeck). Situace byla o to pikantnější, že města se nacházela ve dvou zemích, ve Slezsku a na Moravě, a panovala mezi nimi značná rivalita. Na protesty Místečanů tehdy nebyl brán ohled. […]

Moravská historie

Archeologové na Znojemsku objevili unikátní sošku berana. Je dokladem rituálních aktivit souvisejících s plodností

Odborníci z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU a studenti prvního ročníku oboru Archeologie objevili v uplynulých dnech na nalezišti v Těšeticích-Kyjovicích v okrese Znojmo jedinečnou hliněnou plastiku berana z neolitu a halštatský hrob ze starší doby železné plný keramiky, šperků a masité potravy. […]