Květná neděle zahajuje svatý týden. Přípravy na Velikonoce vrcholí

Foto: Ágnes Katalin SÜLE

Svatý, Velký nebo Pašijový týden – vžitá označení pro sedmidenní období, která křesťanům každoročně připomínají velikonoční události předcházející vzkříšení Ježíše Krista. Celý týden má pro věřící význam intenzivních příprav na velikonoční svátky, pojí se s ním také řada lidových tradic a symbolů. 

Květná neděle, Zelený čtvrtek, Bílá sobota. Svatý týden hraje barvami podobně jako velikonoční kraslice. Přívlastky jednotlivých dnů s sebou nesou symboliku i řadu lidových zvyků. Prvním dnem Svatého týdne je Květná neděle, která odkazuje na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Lidé tehdy Ježíše vítali v zástupech, někteří mu prostírali na cestu pláště, jiní mávali na pozdrav ratolestmi z palem nebo oliv. Na Květnou neděli se tak i dnes žehnají ratolesti – u nás nejčastěji vrbové větvičky známé jako kočičky.

Foto: Stanislav Pospíšil

Zeleným čtvrtkem začínají největší křesťanské svátky v roce

Následující dny týdne nemají z křesťanského hlediska větší význam až do Zeleného čtvrtku – tím začíná velikonoční triduum – třídenní největší křesťanské svátky v roce. Čtvrtek odkazuje k poslední večeři Krista s učedníky, po které se společně přesunuli do Getsemanské zahrady. Ježíš v ní ještě před svým zatčením strávil část noci modlitbou. Spojení se zelenou barvou vzniklo zkomolením původního německého názvu “Greindonnerstag”, tedy “nešťastný, uplakaný čtvrtek”. V českém prostředí se pak začal přejímat jako “Gründonnerstag”. Věřící se na Zelený čtvrtek schází k obřadům, po kterých v některých farnostech následuje společná večeře, které se říká pesachová. Jídlo i pití převážně zelené barvy na tento den chystají zpravidla i restaurace nebo obchody. V brněnské katedrále se ve čtvrtek dopoledne schází ke slavnostní misse chrismatis (doslovně přeloženo “mši křižma”) kněží z celé diecéze, aby obnovili své kněžské sliby. Každoročně tak zaplní chrám zhruba 250 diecézních duchovních. Název mše získala od části, ve které se světí křižmo – směs olivového oleje a balzámu používaná při křtech nebo biřmováních.

Velký pátek je pro věřící připomínkou Ježíšova ukřižování a smrti. Pro křesťany je to den přísného půstu od masa nebo nejrůznějších pochutin. Kostelní zvony pro tento den utichají a věřící k obřadům namísto nich zvou dřevěné řehtačky a klapačky. V mnoha kostelích se během třetí hodiny odpolední, kdy podle tradice zemřel Ježíš Kristus, konají modlitby Křížové cesty. Večer se pak společenství věřících scházejí na tzv. Velkopáteční obřady.

Přečtěte si  Přípravy Baťova kanálu na hlavní plavební sezónu finišují. Plavby začnou 1. května

Bílá sobota pokračuje ve vážném tónu, jde o den rozjímání v modlitbě nad Kristovou obětí za všechny lidi na celém světě. Během dne se neslaví mše svatá, věřící se ale schází k Velikonoční vigilii – slavnosti Ježíšova vzkříšení po setmění nebo v neděli nad ránem. Bílá barva je spojená s bílým oděvem, který při slavnostní vigilii oblékají novokřtěnci jako symbol čistoty – obřady Bílé soboty jsou totiž tradičně spjaté s křty dospělých žadatelů o přijetí do církevního společenství – tzv. katechumenů. Letos jich o křest zatím od začátku roku požádalo v brněnské diecézi 110.

Velikonoční neděle nebo také neděle Zmrtvýchvstání připomíná Ježíšovo vítězství nad smrtí. Jde o největší slavnost křesťanského církevního roku. Jako den radosti se tak od Ježíšova vzkříšení slaví každá neděle v roce. Při slavnostní mši svaté se žehnají pokrmy – nejčastěji lidé přináší tradiční velikonoční beránky, mazance nebo perníkové ozdoby a kraslice.

“Velikonoční radost stojí v samém základu křesťanské víry – Ježíš Kristus překonal smrt a ukázal, že pro každého člověka existuje naděje, že žádný náš smutek nebo trápení není věčné. Bůh je totiž vždycky větší než naše problémy nebo trápení. Pocítění této velikonoční radosti přeji každému člověku napříč brněnskou diecézí nejen o svátcích, ale v průběhu celého roku,” dodává brněnský biskup Pavel Konzbul. Zároveň zve ke společnému slavení velikonočních svátků do katedrály sv. Petra a Pavla – přehled bohoslužeb je vystavený na webu biskupství.

Biskup Pavel Konzbul bude slavit obřady v katedrále v těchto termínech:

28. 3. v 9:30 | Zelený čtvrtek, Missa chrismatis | Brno – katedrála sv. Petra a Pavla

29. 3. v 15:00 | Velký pátek | Brno – katedrála sv. Petra a Pavla

30. 3. ve 21:00 | Bílá sobota – Vigilie | Brno – katedrála sv. Petra a Pavla

31. 3. v 10:30 | Boží Hod velikonoční | Brno – katedrála sv. Petra a Pavla

Foto: Petr Polansky

Autor: red Zdroj a foto: Biskupství brněnské

Doporučujeme


1 Comment

  1. Ono když už Svatý TÝDEN, tak v něm musí mít svůj význam každý z těchto (OSMI) dnů a žádný nelze vynechat, natož považovat za bez většího významu z hlediska křesťanského. Od Květné neděle až po Velikonoční pondělí (Červené) máme ještě Modré pondělí (modrá roucha kněží – začátek pořádného úklidu), Žluté úterý (Šedé – vymetání pavučin) a Černou středu (Škaredou, Sazometnou – Jidášova zrada – vymetání komínů); tuto Středu Svatého týdne prosím neplést se středou Popeleční na začátku postní doby, omyl s oběma středami je ovšem docela běžný) 🙂

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*