Uherské Hradiště zná novou podobu Masarykova náměstí. Připomene i zaniklý kostel v jeho středu

Vítězem dvoufázové soutěže na rekonstrukci Masarykova náměstí v Uherském Hradišti, která byla vyhlášena v červnu loňského roku, se stal autorský kolektiv společnosti ofschem architekti z Brna. Porota posuzovala celkem 11 soutěžních návrhů.

Soutěž na architektonické řešení centra města byla připravena jako otevřená, anonymní a dvoufázová. Do řešeného území byly kromě samotného Masarykova náměstí zahrnuty také související uliční veřejné prostory, tedy ulice Nádražní, Protzkarova a Poštovní.

Porotu soutěže tvořili experti z řad architektů z praxe i z akademické sféry. K hodnocení byli přizváni také experti z oborů dopravy, památkové péče a archeologie.

„V prvním kole soutěže se porota zaměřila především na celkovou urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhů, na kvalitu řešení architektonického detailu, na míru respektu k historickým hodnotám řešeného území, respektive městské památkové zóny jako celku, a celkově na míru realizovatelnosti návrhu,“ přiblížila soutěž místostarostka Pavlína Jagošová. Do druhého kola hodnocení postoupily celkem 4 návrhy, které autoři dopracovali dle doporučení poroty.

Vítězný projekt zahrnuje vodní prvky, doplnění zeleně nebo připomenutí pozůstatků kostela sv. Jiří, který dříve stával uprostřed náměstí

V druhé fázi porota dopracované návrhy znovu hodnotila a hlasováním označila za nejkvalitnější návrh práci autorského kolektivu ofschem architekti z Brna, kterému navrhla vyplatit 1. cenu. Vítězný tým nyní bude vyzván k dopracování svých návrhu a následně ke zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor.

Vítězný návrh představuje základní filosofii budoucí podoby náměstí. S jeho autory bude město návrh dále rozpracovávat a precizovat až do nejmenšího detailu. Řešení budeme konzultovat s dotčenými orgány státní správy, především památkové péče i dopravy, se správci inženýrských sítí, s organizátory kulturně společenských akcí, také s odbornými komisemi rady města a vhodnou formou zapojíme i veřejnost.

„Náměstí by primárně mělo sloužit lidem a ti by se na něm měli cítit příjemně. Proto ve vítězném návrhu oceňuji nové vodní prvky, ekologické nakládání s dešťovou vodou, doplnění zeleně, bezbariérové řešení a celkové zklidnění dopravy tak, aby se zde lidé cítili nejen dobře, ale také bezpečně. Pozitivně vnímám také to, že návrh počítá s připomenutím pozůstatků kostela sv. Jiří, který dříve stával uprostřed náměstí. Jeho samotné ztvárnění je v rámci návrhu připraveno reagovat na výsledky archeologického průzkumu, který bude projektu rekonstrukce náměstí předcházet,“ okomentoval návrh starosta Stanislav Blaha a pokračoval: „Masarykovo náměstí není jen plochou celoměstského významu, ale je důležité pro celý slovácký region, proto vítám také zapracování prvků, které podporují místní identitu.“

Návrh společnosti ofschem architekti zahrnuje celkové scelení plochy náměstí a v severní části náměstí vytvoření pobytového prostoru s novým vodním prvkem.

Nové řešení Nádražní ulice podpoří vznik dalších venkovních zahrádek restauračních zařízení

Z pohledu dopravy bude nově náměstí dostupné pouze ulicí Poštovní, která bude sloužit jako jediná obousměrná komunikace. Jak bylo doporučeno také Studií organizace dopravy v centru města, předpokládá se rekonstrukce této ulice tak, že bude zrušen chodník u budovy pošty a naopak se rozšíří chodník na protější straně, stejně jako vozovka v ulici Poštovní.

Přečtěte si  Jihlava se dočká moderního dopravního terminálu. Správa železnic připravuje velkou rekonstrukci nádraží

Krátkodobé parkování na náměstí má být situováno podél průčelí části radnice a pošty, a to pouze jednostranně.

Jednosměrná trasa pro zásobování a dopravní obsluhu má vést z ulice Poštovní podél budovy pošty, lékárny a podél severní fronty náměstí, tedy nikoliv před průčelím jezuitské koleje a kostela sv. Františka Xaverského. Zde má být naopak zachována důstojná nástupní plocha hned k několika historickým objektům, které tvoří charakter náměstí i celého města.

Ulice Nádražní má být průjezdná pouze pro zásobování v podobném režimu, jako ulice Havlíčkova či Prostřední. Nové řešení Nádražní ulice kromě důstojného vstupu do města od vlakového nádraží umožní i vznik menších tržních míst s případným umístěním foodtracků. Kromě toho díky vyčlenění pěší zóny podpoří město v této ulici vznik dalších venkovních zahrádek kaváren, cukráren či podobných zařízení.

Třetí cena soutěže nebyla udělena

Porota odborníků pod vedením předsedy Ing. arch. Pavla Pekára poslala do druhé fáze soutěže 4 soutěžní návrhy, které nejvíce plnily představy zadání, a to z hlediska architektury, urbanizmu, celkového prostorového uspořádání, potenciálu pro dopracování a v neposlední řadě proveditelnosti.

Na druhém místě soutěže se umístil návrh kolektivu Peer collective z Brna. Třetí cena udělena nebyla. Soutěž byla organizována pod záštitou České komory architektů a je podpořena dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400 tisíc korun. 

Soutěžní návrhy budou představeny veřejnosti za účasti autorů na výstavě, jejíž vernisáž je plánována na pondělí 29. dubna 2024 v 16 hodin v jezuitské koleji na Masarykově náměstí.

V galerii si můžete prohlédnout návrhy ostatních účastníků 2. kola soutěže:

Výsledky architektonické soutěže jsou dostupné na webu města.

Autor: red Zdroj a foto: Město Uherské Hradiště

Doporučujeme


5 Comments

  1. Tak hlavně stožár na prapor. Nebo raději tři. Tu naši ukrajinskou, jednu Velkoevropskou a na ten třetí, předehřátý, duhovou. Ať tam máte vše,bez čeho nedokážete u vás na Moravě projektovat, ani spát. Jsem ráda, že se té uvědomělé krásy nových světlých zítřků nejspíše nedožiji.

  2. „Masarykovo náměstí není jen plochou celoměstského významu, ale je důležité pro celý slovácký region, proto vítám také zapracování prvků, které podporují místní identitu.“

    Slovácký “region” byl roztržen mexi okresy Hodonín (NUTS3 Jihomoravský kraj, Oblast NUTS2 Jihovýchod) a Uherské Hradiště (NUTS3 Zlínský kraj, oblast NUTS2 Střední Morava).

  3. To je mimořádně zajímavé, že tam byla rotunda.
    Možná, že i celý kostel je v jádru velkomoravský.
    Že by hledaná bazilika?

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*