Doprava

Brno pořídí dalších 20 obousměrných tramvajových souprav Škoda 45T za 1,5 miliardy

Rada města Brna dnes vyjádřila podporu plánu Dopravního podniku města Brna (DPMB) zakoupit dalších 20 obousměrných tramvají typu Škoda ForCity Smart 45T. Tímto krokem by dopravní společnost plně využila možnosti, které jí nabízí stávající rámcová smlouva povolující pořízení až 40 těchto vozidel. Celkové odhadované náklady na akvizici tramvají dosahují sumy 1,5 miliardy korun. […]

Zprávy z Ostravy

Ostrava plánuje na Černé louce stavbu nového Domu městských služeb

Nový městský objekt podstatně vylepší nabízené služby občanům tím, že pod jednou střechou sjednotí služby týkající se cestovních, občanských a řidičských průkazů a zahrne i několik městských organizací. Centrum městských služeb bude umístěno na území Černé louky a poskytne komfortní prostředí pro návštěvníky přicházející za úředními záležitostmi, stejně jako moderní kancelářské prostory pro pracovníky. Design tohoto objektu vznikne na základě architektonického konkurzu organizovaného Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). […]

Zprávy

Fakultní nemocnice v Brně otevřela jako první v republice gynekologickou ambulanci pro transgender osoby

Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice Brno už pátým měsícem úspěšně provozuje gynekologickou ambulanci pro transgender osoby. Jde o první ambulanci svého druhu v České republice. Jejím cílem je vytvořit pacientům procházejícím změnou pohlaví komfortní, genderově rovnoprávné a příjemné prostředí, a to i poté, co změní pohlaví na mužské. […]

Kultura

Další komplikace pro plánované Janáčkovo kulturní centrum. Antimonopolní úřad napadl zadávací řízení na zhotovitele, město se odvolá

Na začátku roku jsme informovali o prodlužení termínu podání nabídek na zhotovitele Janáčkova kulturního centra v Brně, který byl prodloužen do 1. března 2024 z důvodu velkého množství technických dotazů ze strany uchazečů. Nyní se zadavatelé, který mi jsou město Brno a Brněnské komunikace, potýkají s dalšími nepříjemnostmi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal prvoinstanční nepravomocné rozhodnutí týkající se zadávacího řízení na zhotovitele stavby Janáčkova kulturního centra. […]

Zprávy

Přírodní rezervace Kotvice v Poodří dostane novou tvář. Rybníky a mokřady uzpůsobí potřebám ohrožených druhů

V chráněné krajinné oblasti Poodří začne v příštím týdnu rozsáhlá obnova mokřadních společenstev v přírodní rezervaci Kotvice. Současný stav totiž nevyhovuje vzácným druhům vodních ptáků, například bukáčkovi malému, motáku pochopovi či kopřivce obecné. Nekontrolovatelný pohyb vodní hladiny v době hnízdění ohrožuje kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. Přípravné práce začaly již na podzim, nyní se bude pokračovat v kácení a stavebních pracech na rybničních objektech. […]

Akce na Moravě a ve Slezsku

Přípravy 64. ročníku Zlín Film Festivalu jsou v plném proudu, bavit se bude celá rodina

Připravovaný 64. ročník nejstaršího a největšího festivalu filmů pro děti a mládež na světě už má své pevné obrysy. Akce naplánovaná od 13. do 15. června nabídne program napříč generacemi. Návštěvníci se ,mohou těšit na seriály pro mladé, ale připomene také výročí známých filmových tvůrců. Ve středu 28. února představili organizátoři své plány na tiskové konferenci […]

Kultura

Sloučením Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie může vzniknout unikátní kulturní instituci 21. století

Spojení dvou tradičních městských kulturních institucí dá vzniknout moderní stabilní kulturní instituci 21. století, stát bude na čtyřech hlavních pilířích. Model budoucího fungování nové organizace, která vznikne 1. ledna 2025 sloučením Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc, představil manažer David Gerneš. […]