Pod nohama Brňanů probíhají opravy podzemních prostor

Sklep pod Zelným trhem

Z brněnského podzemí je veřejnosti běžně přístupná jen malá část. Vedle labyrintu pod Zelným trhem či kostnice se jedná například o Mincmistrovský sklep či nově připravované vodojemy pod Žlutým kopcem. Pod městskou zástavbou se však skrývá celá řada dalších objektů historického podzemí. O 38 z nich se od roku 2008 starají Technické sítě Brno (TSB), v jejichž správě je i dvě desítky kilometrů dlouhá síť kolektorů. Pracovníci Technických sítí Brno tyto podzemní prostory pravidelně kontrolují a zajišťují jejich obnovu. V rámci ní probíhá sanace zdiva, opravuje se spárování, odstraňují průsaky i případné závaly.

„Jedná se o objekty historické hodnoty i technického významu, které byly nalezeny při stavebně historických průzkumech nebo během rekonstrukcí komunikací a veřejných ploch. Mezi nejzajímavější a nejznámější patří například sklep ‚U Fajfky‘ v Biskupské ulici, který je pravidelně zaplavován podzemní vodou a veřejnost ho spíše zná pod názvem ‚jezero pod Petrovem‘. Dále je to třeba odvodňovací štola a fragment mostu brány Veselá pod Solniční ulicí, chodba a tunel pod Běhounskou ulicí či letecký kryt pod Kraví horou,“ popisuje Michael Benža z odboru kolektorů TSB.

Podzemní prostory se kontrolují čtyřikrát ročně

Aby se tyto objekty zachovaly i pro budoucí generace, je potřeba se o ně náležitě starat. Pracovníci Technických sítí Brno v nich proto provádějí pravidelné čtvrtletní prohlídky, zaznamenávají změny či nové skutečnosti o stavebně technickém stavu jednotlivých objektů. V případě potřeby se provádějí opravy jednotlivých objektů či jejich sanace.

„V uplynulých letech, konkrétně v roce 2018, byly provedeny sanace chodby a tunelu pod Běhounskou ulicí. V roce 2020 proběhla sanace objektů Veselá 2, přívodní historické vodovodní štoly k Parnasu pod Zelným trhem a skalních sklepů na Provaznickém vršku. Loni byly vytipovány další objekty s nutností oprav či sanace, v letošním roce se pak přistoupilo k samotným realizacím, které byly rozděleny celkem do tří etap,“ říká Michael Benža.

První již skončená etapa zahrnovala sanace objektů v ulicích Orlí a Masarykova. Zde proběhly práce na sanaci ostění a injektáži průsaků, sešití trhlin, opravy podlah, spárování cihelného zdiva, opravy závalů a odvodnění podlah. Dále se vyměnily stávajících ocelové vstupní žebříky a stupadla za nové kompozitní konstrukce.

Přečtěte si  Brněnský dopravní podnik objednal dalších 20 nových obousměrných tramvají Škoda 45T. Jezdit budou už v roce 2026

Druhá etapa se týká sanace objektu Nezamyslova. Zde se v současné době provádí sanace ostění a spárování cihelného zdiva, oprava propadlé části podlahy, a především ošetření stávající ocelové konstrukce a její doplnění o další podpůrné prvky. Třetí etapa bude zahájena v nejbližších dnech a bude se týkat objektu na Dominikánském náměstí. I zde se připravují práce na sanaci ostění, injektáže a opravy podlah. „V příštím roce se chystá sanace objektu na Kapucínském náměstí a rovněž dojde k přípravě projektových dokumentací pro práce v dalších letech,“ dodává Michael Benža.

Autor: red Zdroj a foto: Technické sítě Brno

Doporučujeme


1 Comment

  1. V Holomouco take zpravojó podzemi. V Čechovéch sadech majó odposlóchavaci podzemi, slóželo chvilo aji jako letecké kret. Belo to dlóho zaneseny, na dňách evropskyho dědictvi bela vémečná možnosť, hde tam naposled stópit, fčel dobrovolnici odnášijó nánose ot blata.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*