Archeologové hlásí hojné nálezy z míst budoucího dálničního obchvatu Přerova. Práce vědců nezastavily ani mrazy

Sídlištní pohřeb

Na okraji Přerova – Předmostí pokračuje i přes nízké teploty posledních dní záchranný archeologický výzkum Archeologického centra Olomouc vyvolaný plánovanou stavbou obchvatu Přerova v rámci posledního chybějícího úseku dálnice D1. Výzkum zde probíhal již v letech 2017 až 2019, poté byl na rok přerušen z důvodu průtahů přípravy stavby dálnice, aby se sem na jaře loňského roku archeologové opět vrátili.

Nálezy od doby kamenné až po středověk

Podle archeologa Víta Hadravy se v průběhu posledních měsíců podařilo odkrýt hojné pozůstatky osídlení tohoto místa datované od mladší doby kamenné až po středověk. Konkrétně se jednalo například o nález hliníku (jámy na těžbu hlíny pro výrobu keramiky) nejstarších zemědělců kultury s lineární keramikou, který obsahoval dětský pohřeb. Unikátní je také nález zásobní jámy se sídlištní keramikou nitranské kultury z počátku doby bronzové. Dále se zde archeologům podařilo odkrýt několik pohřbů v sídelních jamách datovaných do doby popelnicových polí. Jedna z odkrytých zásobních jam obsahovala kosterní pozůstatky třech dospělých lidí, v jiné jámě zase spočívaly ostatky tura, prasete, dvou dětí a třech dospělých. Odkryté kůlové jamky ze stejné doby svědčí o přítomnosti osady skládající se z minimálně pěti domů. Při stavbě jednoho z těchto domů byla do země uložena zvířecí základová oběť.

Z dalších nálezů je možné zmínit objev pozůstatků laténského sídliště (mladší doba železná), které se skládalo ze dvou zahloubených objektů patrně hospodářské funkce a několika obytných stavení kůlové konstrukce. Do období raného středověku byly datovány odkryté pozůstatky srubových staveb s nálezy keramiky pražského typu a tří železných nožů.

Díky velkému polnímu stanu budou práce pokračovat i v zimě

Vzhledem k napjatému harmonogramu stavby pokračuje výzkum i v zimních měsících, kdy je práce archeologů komplikována mrazem a sněhem. Usnadňuje jim to velký polní stan postavený nad zkoumanou plochou. Podle vedoucího výzkumu Jakuba Vrány by měl být výzkum centrální části lokality dokončen v průběhu letošního jara, následovat by měly dokončovací výzkumné práce v okrajových částech plochy vymezené pro stavbu plánované dálnice.

Autor a foto: om

Související články

Přečtěte si  Dynamický vývoj řeky takřka v přímém přenosu: Morava u Litovle změnila svůj tok

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*