Baťův kanál bude prodloužen o sedm kilometrů ve směru do Hodonína. Hotovo bude za dva roky

Vizualizace nové plavební komory

V pátek 30. 6. Ředitelství vodních cest ČR učinilo další významný krok k prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. Za přítomnosti starostů dotčených obcí včetně starosty města Hodonína Libora Střechy a dalších hostů uzavřelo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu plavební komory Rohatec/Sudoměřice prodlužující splavný Baťův kanál o dalších 7 km. Po letech příprav již nic nebrání zahájení stavebních prací, aby v plavební sezóně 2026 mohly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic.

„Dnešním dnem se plní velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu, kdy sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína se stávají realitou. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, který zvítězil v zadávacím řízení, již nic nebrání zahájení stavby čtrnácté plavební komory Baťova kanálu, po 85 letech od dokončení dosavadních plavebních komor,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. 

„Těším se, jak turisté plující po Baťově kanále nejen objeví krásy doplutí do Rohatce a Hodonína, ale také oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí nejvíce zatíženým úsekům vodní cesty,“ dodal ředitel. Zároveň s novou plavební komorou dojde k úpravě a rozšíření stávajícího přístaviště v Hodoníně, kde by do několika let měl vzniknout velkokapacitní přístav se zázemím. 

„Cítíme zde obrovský potenciál rozvoje cestovního ruchu a přílivu turistů do Hodonína. To samozřejmě souvisí i s podporou místního podnikání a návštěvnosti našeho města. Postupně budeme již nyní zadávat studie, abychom byli připraveni napojit se na budoucí přístav naší infrastrukturou. Plánujeme tam i doplňkové věci, které zatraktivní přístav jako takový, aby sem turisté opravdu rádi jezdili, chtěli sem jezdit, a abychom se stali zajímavým lákadlem na řece Moravě,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha.

Vizualizace nové plavební komory

S novou plavební komorou souvisí kompletní oprava jezu v Sudoměřicích a vybudování nových mostů

Nová plavební komora užitné délky 38,5 m a šířky 5,3 m, obdobných jako na jiných komorách Baťova kanálu, bude vybudována na českém břehu vedle jezu v Sudoměřicích, který bude současně kompletně opraven. Překonán bude spád 2,70 m až na hladinu řeky Moravy. Navazující současné koryto říčky Radějovky bude v délce 800 m prohloubeno a rozšířeno na 6 m, aby mohly lodě bezpečně proplouvat.

Přečtěte si  Z Velké Polany na Radhošť konečně suchou nohou

Tento úsek je hraničním tokem mezi Českou a Slovenskou republikou. Dva současné mosty pro zemědělskou techniku jsou nyní nízké, a proto budou vybudovány nově. Nedílnou součástí jsou rozsáhlá environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, tvořeného vegetačním pásem s drobnou vodotečí. Po dokončení se pak zvýší ekologická stabilita území a zachová či rozšíří biodiverzita území. Nové biotopy budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce a vyřešena bude dnešní migrační neprostupnost říčky.

Stavba v délce 28 měsíců by měla být dokončena do listopadu 2025

Zhotovitelem stavby je tzv. SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL, tvořená vedoucím společníkem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, a druhým společníkem Metrostav DIZ s.r.o.

„Stavba samotné plavební komory bude zahájena během letních měsíců tak, aby byla v maximální možné míře využita letošní stavební sezóna,“ upřesnil Tomáš Hrabina, zástupce zhotovitele. „V zimním období pak budou následovat práce v korytě Radějovky, která bude v úseku mezi novou plavební komorou a ústím do řeky Moravy rozšířena na plný profil Baťova kanálu,“ dodal.

Smluvní cena dosahuje celkem 339,8 mil. Kč bez DPH, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou 262 mil Kč bez DPH a oprava jezu Sudoměřice 77,8 mil. Kč bez DPH. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba bude dokončena za 28 měsíců, tj. předpokládáno je dokončení do listopadu 2025.

Podpis smlouvy se zhotovitelem stavby

Autor: red Zdroj: Město Hodonín Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Doporučujeme


2 Comments

  1. Dále. Aby měl Hodonín maximální užitek z prodloužení plavby, bylo by dobře umožnit vodním turistům plavbu až do blízkosti atraktivního středu města. Pro tento účel by bylo potřeba postavit u jezu na Starou Moravu vhodnou plavební komoru a u mostu na Bratislavské, kde je k tomu prostor, zřídit krátkodobé kotviště a obratiště. Další alternativa pro kotviště se nabízí v zákrutě u Milíčové, kde je také přístup z ul. Legionářů.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*