Brněnské biskupství letos investuje rekordní částku do vzdělávání a inovací ve školách

Církevní školy v Jihomoravském kraji jsou nesmírně populární a vysoce žádané mezi studenty. Brněnské biskupství tento trend oceňuje a vzdělávání klade na vrchol svých priorit. Letos se rozhodlo investovat do inovací ve školství přes 40 milionů korun, což je největší částka z vlastních zdrojů za posledních pět let. Tato významná investice podpoří celkem tři projekty na území jižní a jihozápadní Moravy

Na jihu Moravy půjdou peníze do rozšíření areálu prestižního brněnského Biskupského gymnázia, kde vznikne zcela nové křídlo školy. To bude obsahovat devět nových odborných učeben pro výuku chemie, fyziky a IT. Moderní prostory nabídnou studentům špičkové laboratorní vybavení, vč. elektronového mikroskopu.

Stavební práce čekají taky mateřskou školu fungující při Biskupském gymnáziu. Ta by se měla rozrůst o dvě nové třídy, které umožní navýšení maximálního počtu přijatých dětí ze současných čtyřiceti míst na dvojnásobek.

U obou projektů se počítá s dokončením prací v říjnu 2025. Celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 106 milionů korun. Větší část peněz pokryje dotace z evropských fondů IROP, biskupství přispěje z vlastních zdrojů necelých 38 milionů korun.

Podle biskupa Pavla Konzbula jsou investice do vzdělání zásadní: „Prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé ve škole pohybují, nemá sloužit jen k získání vědomosti, ale k tomu, aby v nich byl zapálen oheň nadšení pro jejich budoucí povolání. Těmi, kdo zapalují, jsou dobří pedagogové a učitelé. Ti k tomu ale potřebují „kvalitní sirky“. Právě těmi jsou dobře vybavené moderní oborové učebny a laboratoře, které jsou důležitým faktorem pro výchovu budoucích špičkových vědců, lékařů, inženýrů nebo IT odborníků.”

Potřebu modernizace dokládá i ředitel Biskupského gymnázia Brno Karel Mikula: „Přístavba a v ní vzniklé nové odborné učebny škole poskytnou podmínky pro plnohodnotnou výuku předmětů spadajících pod podporované odborné oblasti vzdělávání, tj. přírodní vědy, a práce s digitálními technologiemi. Gymnázium získá chybějící specializované prostory, po kterých už dlouho toužilo a které právě pro výuku přírodovědných předmětů a IT chyběly.”

Na jižní a jihozápadní Moravě působí 11 církevních škol

Škol zřízených biskupstvím nebo jiným subjektem katolické církve je celkem 11, z toho 5 na jižní Moravě. Jde o Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu, Církevní střední zdravotnickou školu Grohova, Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Brno, Cyrilometodějskou základní školu Brno a Mateřskou školu Milosrdných bratří. Tyto školy poskytují vzdělání víc než dvěma tisícům žáků a studentů, kteří díky kvalitním pedagogům dosahují vynikajících studijních výsledků a každoročně se účastní prestižních vědomostních i sportovních soutěží.

Přečtěte si  Zemřel emeritní prorektor Mendelovy univerzity, chemik Vojtěch Adam. Bylo mu 42 let

Biskupské gymnázium Brno se dlouhodobě pyšní absolventy s výbornými průřezovými znalostmi ve fyzice, matematice, zeměpise, astronomii, španělštině nebo češtině. Mezi významné absolventy školy patří třeba hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN, Vít Weinberger, nejmladší čechoslovák, který zdolal Mount Everest Pavel Trčala nebo Timo, brněnský streetartový výtvarník.

Celkem školu navštěvuje 830 studentů, k osmiletému studiu je přijat každý pátý až šestý uchazeč, u čtyřletého je to každý třetí. Kapacita místní mateřské školy je každoročně naplněna zcela. 

Autor: red Zdroj a foto: Biskupství brněnské

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*