Brno finišuje územní plán, pomůže zkrotit ceny bydlení

Městský architekt Michal Sedláček představuje finální verzi nového územního plánu Brna

Nový územní plán Brna se po dvaceti letech přiblížil schválení. Dokončený návrh předal městský architekt zastupitelům. Dosavadní plán moravské metropole z roku 1994 byl nejstarším v celé republice.

Na novém územním plánu město s přestávkami pracovalo od roku 2002. Aktuální verze vychází především z intenzivního jednání v posledních čtyřech letech. Nový plán stanový priority dlouhodobého rozvoje Brna.

Nový územní plán přináší konkrétní výškové úrovně, a předepisuje tak maximální výšku zástavby. Podobně vyžaduje minimální procento zeleně, například 30 % u ploch pro bydlení a smíšených obytných, modrozelenou infrastrukturu nebo moderní urbanistické principy, jako je město krátkých vzdáleností,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj města.

Stávající územní plán má již prakticky vyčerpané lokality pro další rozvoj. Jeho stáří se projevuje v nemožnosti zajistit dostatek dostupného bydlení či zastaralé koncepci dopravy. Novou výstavbu dále komplikují například neexistující protipovodňová opatření nebo napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Brownfieldy u centra města stejně jako bývalá zemědělská družstva v okrajovějších městských částech je nemožné přestavět, což dále zvyšuje tlak na novou výstavbu za městem.

„Nový územní plán je nejdéle připravovaný a nejvíce projednaný územní plán v České republice. Je to jediný územní plán se třemi veřejnými projednáními,“ doplnil Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která nový územní plán připravovala.

Konec dvacetiletého přešlapování

Po více než dvaceti letech přešlapování míří Brno k novému modernímu územnímu plánu, podle kterého se může naplno rozvíjet a konkurovat dalším aglomeracím. Podle vedení města také v konečném důsledku napomůže redukovat neúnosné ceny za bydlení.

“Raketový růst cen bydlení je dán právě i nedostatkem nové výstavby s tím, že město Brno odkládalo potřebná rozhodnutí, jak je právě definuje nový územní plán, včetně polohy nádraží, velkého městského okruhu i rychlostní silnice na Svitavy,” míní radní Chvátal.

Za poslední čtyři roky proběhly k novému územnímu plánu stovky setkání od tří oficiálních veřejných projednání přes nespočet jednání s odborníky i veřejností. Na jejich základě byla zpracována celá řada úprav. Celkem bylo uplatněno dvanáct tisíc podání.

„Nově se například změnily požadavky na minimální zastoupení zeleně a požadavky na adaptační opatření v území. Dále byly například rozšířeny plochy zahrádek, přibylo podzemní vedení silnice x43 v tunelu pod Bystrcí, některé záměry byly na žádost městských částí převedeny do rezervy jako v případě mostu Sadová či obchvatu Medlánek, byla snížena intenzita výstavby v lokalitě Bohunice-Lány nebo Maloměřicích a Obřanech,“ vyjmenoval městský architekt Michal Sedláček.

Přečtěte si  Finišuje modernizace vozovny v brněnských Pisárkách. Vzniká vratná smyčka, pro snadnější dopravu k multifunkční hale

Pokud bude nový územní plán schválen v červnu, nabyde účinnosti do konce prázdnin. Do té doby si mohou zájemci projít Průvodce Brňana novým územním plánem. Připravuje se také grafický Manuál územního plánu.

Zdroj: město Brno, foto: KAM Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*