Brno otevírá ukrajinské třídy, jako první v ČR

Školní budova na Cacovické v Husovicích poslouží přímo jako celá "ukrajinská škola".

Do brněnských škol se už přihlásilo přes šest set ukrajinských dětí, které uprchly před válkou. Dosud se podařilo vyřídit na 450 žádostí. Kvůli vysokému počtu žadatelů se Brno jako první v celé republice rozhodlo o přechodné zřízení ukrajinských tříd, kde bude výuka probíhat v ukrajinském jazyce.

Nově přijatý zákon označovaný jako Lex Ukrajina umožňuje ředitelům přijímat i ukrajinské učitele a zřizovateli otevřít nová zařízení, pokud kapacita na stávajících školách není dostatečná. Hlavním posláním ukrajinských tříd je podle vedení Brna rychlá a efektivní výuka českého jazyka, aby se ukrajinské děti co nejdříve naučily česky a mohly být poté bez problémů zařazeny do běžných tříd.

Přijatý zákon dává ředitelům větší flexibilitu ve využívání prostor, které doposud sloužily jako družiny nebo odborné učebny. Stále ale platí, že škola nemůže přesáhnout kapacitu, kterou má zapsanou ve školském rejstříku. Brno je nyní připraveno otevřít celkem jedenáct ukrajinských tříd, z toho je devět tříd určeno pro základní vzdělávání a dvě třídy jsou určeny pro předškoláky jako přípravné.

Ukrajinské třídy budou vytvořeny pouze na nezbytně nutnou dobu. Na ulici Cacovická jsme pro tyto účely využili momentálně nevyužívanou školskou budovu, další třídy budou v ZŠ Čejkovická a v ZŠ Merhautova,” uvedl první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, který má na starosti oblast školství.

“Jakmile budou děti schopny komunikovat v českém jazyce, budeme je postupně začleňovat do klasických tříd. Do ukrajinských tříd se mohou registrovat děti, které nenašly volné kapacity ve školách v blízkosti jejich bydliště,“ upřesnil Hladík.

V Husovicích vznikne celá “ukrajinská škola”

V Husovicích bude pro účely ukrajinských tříd vyčleněna celá jedna budova, vznikne zde celkem šest tříd. Budou tak připomínat školu, ačkoliv se nebude jednat o samostatné školské zařízení. Je to dáno uvolněním kapacit v důsledku demograficky slabších ročníků. “Ukrajinská škola” bude spadat pod Základní školu J. A. Komenského na náměstí Republiky. Druhá školní budova na Cacovické není v současné době využívána.

„Vedení školy během několika dní dokázalo připravit prostory pro zahájení výuky v ukrajinských třídách. I když se vše vznikalo takzvaně za pochodu, škola je nachystaná k poskytování výuky. Chtěl bych popřát všem ukrajinským dětem, které musely opustit své domovy a své školy, aby se do nich mohly zase vrátit. V naší městské části připravila ještě ZŠ Merhautova dvě třídy pro předškolní vzdělávání,” uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

„Pro účely výuky našich dětí zatím kapacitně dostačovaly prostoryna náměstí Republiky. Z tohoto důvodu jsme uvítali nabídku ke zřízení ukrajinské školy na Cacovické. Vybavení sice neodpovídá současným trendům, nicméně pro vzdělávání je dostačující,” uvedla ředitelka školy Simona Pokorná.

“Nyní otvíráme jednu třídu pro ukrajinské děti, které se budou vzdělávat pod vedením pedagožky z Ukrajiny hovořící i česky. Předjednány máme dva další ukrajinské učitele. Do výuky ukrajinských dětí se zapojí také naši pedagogové českého jazyka pro cizince, kteří budou děti v ukrajinské třídě vyučovat češtinu. S přibývajícím počtem žáků budeme počet pedagogů navyšovat,” upřesnila Pokorná.

Upozornila také na to, že díky obrovskému nadšení studentů Katedry výtvarného umění Masarykovy univerzity pod vedením Terezy Švandové z Centra pro cizince JMK se škole podařilo přes víkend vyzdobit prostory třídy tak, aby vykouzlily úsměvy na tvářích nových ukrajinských žáků.

„Dle našich bohatých zkušeností s vyučováním ukrajinských dětí víme, že jsou velmi schopné rychle se naučit českému jazyku a brzy se plně zapojit do výuky podle rámcového vzdělávacího programu. Celý pedagogický sbor naší základní školy je připraven ve všech směrech pomáhat našim novým žákům i jejich rodinám,“ dodala ředitelka husovické základní školy.

Foto: Ben Skála (Wikimedia Commons)

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*