Brno otevře další kus podzemí, dohodlo se s majitelem hotelu Slavia

Dosud špatně dostupné sklepení bylo součástí městského opevnění.

Pod hotelem Slavia se nachází další kus brněnského podzemí. Vedení města se dohodlo s majitelem na zpřístupnění dosud špatně dostupného středověkého sklepu se střílnou, který se nachází pod ulicí Solniční. Pronájem nastavili na symbolickou výši.

Brněnští radní vybrali nabídku společnosti SLAVIA A.D. 1899 na pronájem tohoto prostoru za jednu korunu na 50 let. “Soukromá společnost hodlá v rámci rámci rekonstrukce hotelu vybudovat k pronajatému sklepu podzemní chodbu, propojit ho s hotelem a umožnit tam zájemcům ze strany veřejnosti bezplatný vstup. K tomu ji také zavazuje uzavřená smlouva,” informovalo město v tiskové zprávě.

Středověký sklep se nachází na ulici Solniční pouhé dva metry pod komunikací, chodníkem a částečně pod letní zahrádkou restaurace hotelu Slavia. Původně byl součástí městského opevnění, konkrétně hradební věže. Má půlkruhový půdorys s dvěma nikami neboli původními střílnami. Sklepení je z kamenného a smíšeného zdiva a z cihel, tvoří ho valené klenby a hliněná podlaha. V jižní části objektu se nachází kanalizační šachta a přípojka, která bude v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Solniční zrušena v průběhu roku 2021. Větrání objektu je zajištěno vstupním ocelovým poklopem.

Brněnské podzemí dlouho patřilo k dobře ukrytým a ukrývaným tajemstvím města. I tato hradební bašta ze 17. století byla objevena až při sanaci podzemí v roce 2002. “Dnes je přístupná pouze po žebříku poklopem v chodníku. Komfortní přístup k památce by tak měla zajistit chodba, splňující stavebně-technické normy a respektující její architektonickou a historickou hodnotu,” uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Sklepení bylo součástí městského opevnění

Sklepení bylo součástí nároží hradební věže a směřovalo do městského příkopu, který procházel dnešní ulicí Solniční a Besední. Svědčí o tom dvě niky se střílnami s kamennými klíčovými průzory dochovanými ve zdivu. Věž a přilehlé domy byly zbořeny v roce 1861. V roce 1894 byl na jejich místě postaven hotel Slavia. Sklep byl zřejmě napojen na suterénní místnosti hotelu. 

Podzemní prostory byly objeveny v listopadu roku 2002. Byly z poloviny zasypané hlínou a stavebním odpadem a obsahovaly také uhnilé dřevěné výdřevy. Protože se jednalo o jedinečný objekt, který by bylo možné případně využíti i v restauračním provozu, následovala jeho sanace.

Podle vedení města náklady na nynější zpřístupnění historického sklepa projektant odhadl na 1,6 až 2 miliony korun. Připočíst je třeba také pravidelné roční náklady na nutnou správu a údržbu. Vše, včetně jednání s památkovým úřadem a ostatními dotčenými subjekty, zajistí hotel ve své režii.

Přečtěte si  Životní jubileum dramaturga a překladatele, dřívějšího rektora JAMU Václava Cejpka

“Vážím si záměru společnosti, že zájemcům o prohlídku bašty umožní důstojný přístup přes prostory hotelu. Historický sklep na Solniční, o kterém doposud věděl jen málokdo, se může stát v centru města další hodnotnou součástí prohlídkového okruhu po brněnském podzemí a doplnit tak Labyrint pod Zelným trhem, Kostnici u sv. Jakuba či Mincmistrovský sklep,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

Zdroj a foto: město Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*