Chceme lidem převést byty, potvrzuje olomoucký primátor. Pomůže v tom zákon?

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek se snaží dlouhodobý problém převodu bytů řešit i na úrovni sdružení obcí. Kvůli možnosti zákonodárné iniciativy chce zapojit také kraj.

Kauza převodu bytů vystavěných na přelomu století v Olomouci z dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) má pokračování. Zdánlivě těžko vyřešitelným problémem se začala zabývat organizace sdružující obecní samosprávy. Pomoct může změna zákona.

Není to jen problém Olomouce

Tématem se teď intenzivněji zabývá Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, jejímž předsedou byl nedávno zvolen olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Právě on na setkání s ostatními primátory v rámci toto téma otevřel a inicioval větší zájem hledat možná řešení.

Vznikají také iniciativy na úpravu zákona, která by řešila speciálně tuto problematiku a usnadnila by převod bytů z majetku obcí jejich dosavadním nájemníkům podle původních smluv. Na území ČR se tím zabývá rovněž město Liberec, s nímž vedení Olomouce spolupracuje. Olomoucké zastupitelstvo v této souvislosti 7. září přijalo usnesení, kterým pověřilo městskou radu jednat s vedením Olomouckého kraje o možných legislativních změnách.

Novelizovaný zákon by mohl pomoci desítkám tisíc nájemníků, kteří v bytech, postavených před dvaceti lety z dotací SFRB, žijí a čekají na jejich převedení do majetku. Podle vedení Olomouce je přitom nutné brát v úvahu nutnost hospodárného nakládání s majetkem. “Obce musí nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, účelně a hospodárně a převod těchto bytů by měl být pouze výjimkou, která potvrzuje toto pravidlo,” vyjádřilo se vedení Olomouce v tiskové zprávě.

Právě takto by tedy měl být i návrh zákona koncipován, aby pomohl v řešení složité právní situace na straně jedné, avšak neznamenal vybočení z pravidel s nakládáním s obecním majetkem na straně druhé.

Chceme změnu zákona

Po diskuzi v Komoře statutárních měst vznikla i nová zákonodárná iniciativa, která k úpravě zákona míří. Návrh úpravy zákona musí být podle olomouckého primátora Žbánka velmi dobře připraven. „V této souvislosti je nutné upozornit, že samo o sobě toto ještě neřeší všechny aktuální problémy. Už proto, že samotný proces novelizace zákona zahrnuje i různá úskalí,“ upozorňuje Žbánek.

Přijetí upraveného zákona může podle něj trvat dlouho. Jeden návrh navíc nepostihuje všechny varianty vlastnických vztahů a dotačních titulů, protože byty z dotace SFRB stojí v řadě měst, ale někde mají vlastnické vztahy nastaveny jinak. Zaznít může i kritika, že novelizovaný zákon paušálně zvýhodní část obyvatel ve vztahu k obci, protože by ve specifických případech umožnil bezplatné převedení obecního majetku. Problémů na cestě k přijetí má tedy novelizovaný zákon ještě celou řadu.

„Bezprecedentní řešení, kdy musíme kvůli tomuto problému připravovat úpravu zákona, jen potvrzuje, že to je velmi složitá záležitost, která vznikla možnými právními chybami někdy před dvaceti lety a která při špatném postupu vystavuje samosprávy riziku stíhání za miliardové škody,“ dodává primátor Žbánek.

Svaz měst a obcí se obrátí na ministerstvo pro místní rozvoj a požádá ho o metodickou podporu ze strany ministerstva. „Tato záležitost byla od samého začátku v gesci ministerstva pro místní rozvoj, proto bychom nyní uvítali, kdyby nám pomohli při hledání správného právního postupu. Náš záměr převést byty nájemníkům je jasný,“ sdělil náměstek primátora Martin Major.

Záměrem je byty převést

„Bez ohledu na to, zda a kdy nakonec nový zákon vznikne, my stále trváme na našem původním stanovisku, že byty chceme jejich nájemníkům převádět za původních podmínek, pokud je to možné bez porušení zákona,“ zdůrazňuje primátor. Nejde tedy o to, zda město chce byty převést, ale zda to smí a jakým postupem udělat bez negativních právních důsledků.

Přečtěte si  Nová podoba rekreační zóny na Hradišti ve Znojmě byla představena veřejnosti

Představitelé města Olomouce svůj záměr byty bezplatně převést jasně deklarovali letos už několikrát, například na veřejných jednáních Zastupitelstva města Olomouce a také v dopise, který na konci května primátor Žbánek a jeho náměstci Martin Major a Matouš Pelikán poslali všem nájemníkům, kterých se problematika týká. Město se podle vedení olomouckého magistrátu snaží pouze o nalezení právní jistoty, aby další právní úkony nemohly být následně zpochybněny či dokonce zneplatněny.

Město se soudí se zájemkyní

Souběžně s děním na úrovni Komory statutárních měst pokračuje soudní řízení mezi zájemkyní o převod a žalovanými městem Olomouc a bytovým družstvem. Obě strany se snaží ve spolupráci s právními zástupci a s pomocí soudu závazně pouze zjistit existující výchozí právní stav. Tento stav již existuje, soud jej pouze deklaruje, ale nijak jej nemění.

Sama zájemkyně o převod prostřednictvím svého právního zástupce Radka Závodného sdělila soudu v podání ze dne 31. 8. 2020 mimo jiné, že „žalovaní ve svých podáních platnost předmětné smlouvy o smlouvě budoucí nenapadají a ani ji explicitně netvrdí. Žalovaní toliko vyjadřují svoji právní nejistotu. Z podání učiněných oběma žalovanými v nadepsaném řízení je dle názoru žalobkyně zcela zjevné, že se žalovaní cítí být uzavřenými smlouvami vázáni, což dokládá také aktivita žalovaných při shromažďování důkazních prostředků, které má k dispozici toliko strana žalovaná. Nicméně jelikož se má jednat o nakládání s majetkem obce na základě 20 let „starých“ smluv, chtějí pro své právní jednání, resp. jeho formu, která musí dnes v souladu se zákonem o obcích, mít oporu v soudním rozhodnutí.”

To prý podle vedení Olomouce potvrzuje, že obě strany vnímají podstatu soudního řešení v podstatě shodně. Průběh tohoto řízení sledují a jeho výsledky chtějí využít i v dalších městech. V právním státě může závazně posoudit právní otázky v podstatě jen soud. „Toto soudní řízení vnímáme od počátku jako možnost vyjasnění právní situace za účelem nalezení řešení. V určitém smyslu to může být precedentní rozhodnutí,“ uzavírá primátor Žbánek.

Poslední novinkou v celé složité záležitosti je rozhodnutí olomouckého zastupitelstva ze 7. září. Zastupitelstvo pověřilo Radu města Olomouce, aby „neprodleně iniciovala jednání s Radou Olomouckého kraje za účelem legislativních změn, umožňujících převod bytů družstev ve smyslu původně uzavřených smluv“. Kraj musí být podle olomouckých politiků do procesu zapojen z prostého důvodu, že na rozdíl od měst mají kraje právo zákonodárné inciativy.

Zdroj a foto: město Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*