Chceme vodu zpátky do svých rukou! Zlínské referendum dopadlo jednoznačně

Ve Zlíně proběhlo spolu s krajskými volbami i zásadní referendum.

Hospodaření s vodou by mělo zajistit město, nikoliv soukromá firma. To si přeje drtivá většina z 23 tisíc obyvatel Zlína, kteří se o minulém víkendu zúčastnili referenda na toto téma. O výsledku hlasování informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Referendum vyslalo jasný signál

O vyhlášení referenda týkající se vodárenské problematiky usilovali ve Zlíně už delší dobu. Krajský soud v Brně na začátku letošního roku rozhodl, že referendum se má konal v rámci krajských a senátních voleb. Podle jeho usnesení se mohlo hlasovat pouze o jedné z původně tří navržených otázek. U dvou z nich totiž krajský soud konstatoval rozpor se zákonem.

Otázka, ke které se občané v referendu vyjadřovali, měla dle soudu jen konzultativní charakter a zněla: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“ Voliči při hlasování vybírali ze dvou možných odpovědí „ANO“ nebo „NE.“

Výsledek hlasování byl jednoznačný. Z celkového počtu 60 566 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob se hlasování v místním referendu zúčastnilo 23 207 osob. V místním referendu hlasovalo k otázce pro odpověď „ANO“ 18 874 oprávněných osob, což bylo 81,33 % hlasujících. Současně se jednalo o dostatečný počet osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, čímž byly splněny obě podmínky pro platnost referenda.

„V první řadě děkuji všem, kteří se referenda a voleb zúčastnili. Výsledek referenda pro mě není překvapením. Jen potvrzuje, že naše dlouhodobé kroky jsou správné a nyní máme ještě silnější mandát v nich pokračovat,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Záměr naráží na překážky

Bez ohledu na referendum je město Zlín v řešení vodárenské problematiky aktivní a dlouhodobě jedná o zkrácení provozní smlouvy a změnách v uspořádání vodárenství v regionu tak, aby byla voda zpět pod kontrolou měst a obcí. Zároveň činí veškeré objektivně možné kroky, které vedou ke zlepšování podmínek provozování vodárenské infrastruktury.

Vodárenství na Zlínsku funguje na základě takzvaného provozního modelu, kdy společnost VAK Zlín pronajímá vodárenskou infrastrukturu společnosti Moravská vodárenská, která se musí o tuto infrastrukturu starat. Tento model je v rámci ČR nejrozšířenějším. Reálně však město Zlín nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu na území Zlína z důvodu nastavení pravidel pro fungování vodárenství na Zlínsku. Důležitým aktérem v této problematice je státní správa.

Přečtěte si  Ve Vyškově vznikne na místě průmyslového areálu nová čtvrť s parkem. Zastupitelé schválili investiční záměr

Jedním z důvodů je rovněž fakt, že fungování vodárenství je předmětem více než desítky probíhajících soudních sporů. Důležitou skutečností je i to, že vodárenská infrastruktura na území města je pouze asi ze 13 % ve vlastnictví města, 87 % je pak ve vlastnictví VAK, v níž má město podíl ve výši 46,27 % a není tedy většinovým akcionářem společnosti.

Zdroj a foto: město Zlín

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*