Fotbal místo velodromu, cyklisté a atleti v nové hale. S Lužánkami mají radní jiné plány

Dlouhá sága výstavby nového fotbalového stadionu nabývá po desetiletích čekání na vyrovnání majetkových sporů okolo stadionu za Lužánkami nečekaný směr. Přestože oblast kolem stadionu soudy přiřkly městu, to má zjevně s oblastí jiné zájmy a za nejvýhodnější lokalitu prosazuje brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města, fotbalové Zbrojovky Brno i cyklistické oddíly. Navzdory očekáváním fanoušků chtějí podporovat výstavbu nové haly pro cyklisty a atlety a až následně na místě velodromu vybudovat fotbalovou arénu. Sen o novém fotbalovém stánku se tak brněnským sportovním příznivcům opět vzdaluje v mlze složitých podmínek, argumentů a podivných zájmů.

Komplexní diagnostický průzkum stavebních objektů stadionu identifikoval celkovou materiálovou degradaci železobetonových konstrukcí a v podstatných detailech i kritických plochách masivní nevratné poškození. Statické výpočty prokázaly nevyhovující mechanickou odolnost konstrukčních prvků a celků. Vzhledem k závažným nálezům stavebně-materiálového a statického průzkumu jsou případné úvahy o sanaci, dodatečném statickém zajištění a revitalizaci objektu finančně neefektivní a udržitelnost, účelnost a návratnost takového stavebního investičního záměru se zdá být nereálná.

„Kancelář architekta města Brna prověřovala možnosti umístění fotbalového stadionu, atletické haly a velodromu v celkem 9 vytipovaných lokalitách na pozemcích města, které co nejvíce odpovídají návrhu nového územního plánu z června 2022. Vybudování nového fotbalového areálu v místě současného velodromu bylo vyhodnoceno jako varianta s převažujícími pozitivy,“ řekl radní města Brna pro sport Tomáš Aberl.

„Moderní fotbalový stadion, který by byl dopravně dostupný, neomezoval rezidenty a odpovídal stále se zpřísňujícím mezinárodním regulím, Brno stále nemá. Máme za sebou zkušenosti s projektem multifunkční haly, které bychom tak u nového sportoviště zúročili,“ konstatovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Dalším krokem by měla být příprava investičního záměru jak fotbalového stadionu, tak nového velodromu s cílem definovat další kroky pro projektování obou sportovišť,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice. Na jeho slova navázal radní města Brna pro správu městských účastí Petr Kratochvíl: „Naším úkolem bude následně zkoordinovat spolupráci městských společností. Jedná se především o Veletrhy Brno vlastnící pozemky, ale také například o Brněnské komunikace, které by se postaraly o dopravní napojení, nebo o Technické sítě Brno.“ „Podoba každého z uvažovaných stadionů by měla vzejít z architektonické soutěže,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký.

Zastánci polohy na výstavišti argumentují výhodami v poloze mimo obydlenou oblast a blízkostí hokejové haly

Podle zastánců lokality v místě současného velodromu je výhodou blízkost centra města a současně poloha mimo obydlené území a schopnost unést velkou koncentraci lidí.

Nový moderní stadion na výstavišti by měl splňovat národní i mezinárodní regule UEFA. Tato podmínka by za Lužánkami byla velmi obtížně zvládnutelná, především kvůli prostorové poloze stávajícího stadionu. V jedné lokalitě by se tradičně propojil fotbal a hokej. Místo, kde dnes stojí výstaviště, bylo už ve 20. letech minulého století hodnoceno jako vhodné pro vybudování sportovišť, která by vyhovovala potřebám takzvaného Velkého Brna.

Plán si vyžádá nejprve stavbu velodromu v jiné lokalitě

Na základě předešlých jednání počítají s tím, že by své aktivity přesunuly do nově vybudovaného velodromu, který by mohl sloužit současně i jako atletická hala a do něhož by kontinuálně přešly před zahájením stavby fotbalového stadionu.

Záměr přesunu na místo velodromu má podporu i ze strany FC Zbrojovka Brno a obou cyklistických oddílů. „Jsem rád, že po 14 letech, kdy jsem u toho, jsme se společně s městem konečně začali vybudováním nového stadionu seriózně zabývat. Zvolená lokalita je navíc z hlediska časové náročnosti jediná správná,“ uvedl majitel Zbrojovky Václav Bartoněk. Plán podporuje i Petr Švancara: „Rozumím tomu, že původní záměr zachovat fotbal za Lužánkami je kvůli všem komplikacím prakticky nemožný. Vítám snahu města stavět tam, kde je to reálné.“

velodrom
Jedna z možných podob plánovaného nového velodromu v Brně

Zástupce Českého svazu cyklistiky Luděk Telecký dodal: „Těší nás, že se Brno aktivně zabývá i řešením výstavby nového velodromu, který je z hlediska nároků na dnešní dráhovou cyklistiku nezbytný. Jsme připraveni poskytnout maximální součinnost a hledat řešení, aby ve městě mohla vzniknout dvě nová sportoviště. Samozřejmě je klíčové při takto složitých projektech zachovat kontinuitu v přípravě cyklistů při přechodu z původní na novou cyklistickou dráhu v Brně.“

Stavba fotbalového stánku v nedohlednu

Vzhledem k složité finanční situaci města a nutností financovat aktuální velké projekty jako je Arena Brno a Janáčkovo kulturní centrum je otázkou, kdy bude město schopno odvážné plány na budování dvou tak obrovských sportovních zařízení zrealizovat. Fotbalové Brno poslouchá sliby o novém stadionu od počátku devadesátých let. Vzhledem k tomu, že případná výstavba fotbalové arény je v této aktuálně prosazované variantě až na samotném konci pořadí jednotlivých kroků, je šťastný konec ságy týkající se výstavby nového fotbalového svatostánku v Brně v nedohlednu snad ještě víc než kdykoliv dřív.

Autor: resp Zdroj: město Brno Foto: redakce

Doporučujeme


2 Comments

  1. Korupce, klientelismus a nepotismus – jinými slovy “rozfofrování prachů a napakování se”, je pro takto ultra centralisticky řízený stát, jakým je ČR, charakteristické – viz je tomu podobně v celé postsovětské Evropě a Asii, také v Africe a ve většině států jižní Ameriky. Ale proti tomu je třeba konstatovat, že v době těsně po likvidaci Moravskoslezské země bolševiky existoval v Brně ještě jak největší atletický a fotbalový stadion ve státě, tak druhá největší hokejová hala u nás (v celé ČSR včetně Slovenska). Tehdejší brněnští “kopáči” sice nekopali nic-moc, ale hokejová Kometa, ještě pod tehdy politicky korektním názvem Rudá hvězda, sbírala jeden mistrovský titul za druhým. Dnes, 75 roků po likvidaci autonomie, trvající před tím bez přerušení více jak 1100 roků, už zde neexistuje ani důstojný stadion pro fotbalisty, ani pro hokejisty; takové, jaké se v několikanásobně menších městech státu staví “jako houby po dešti”, o stavbách “nad Vltavou” ani nemluvě. Je to celé poněkud podivné…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*