Frýdek-Místek: Co s hotelem Centrum? Vedení města se přiklání k demolici

Osud bývalého hotelu Centrum ve Frýdku-Místku je nejistý. Vypadá to, že je na odpis.

Frýdek-Místek koupil bývalý hotel Centrum v elektronické dražbě za 41 milionů korun. Podle vedení města bylo cílem zabránit vzniku ubytovny v rámci obchodu s chudobou. Místo objektu by mělo naopak vzniknout bydlení pro seniory či mladé rodiny a zařízení pro sociální služby. Pro toto řešení hovoří i výsledek studie, kterou si nechalo město zpracovat.

Rekonstrukce ani dostavba nepřipadá v úvahu

Aby město zjistilo, jaké jsou nejekonomičtější a nejefektivnější možnosti, nechalo vypracovat studii proveditelnosti, která hodnotila tři varianty – rekonstrukci stávajících objektů, demolici stávajících objektů a výstavbu objektů nových a kombinaci obou předešlých variant.

„Varianta rekonstrukce se jeví jako nejméně výhodná, ať už z hlediska vysokých nákladů, tak schopnosti zajistit komfortní bydlení, odpovídající dnešním standardům a předpisům,“ vyplývá ze studie proveditelnosti zpracované architektkou Ditou Novákovou.

Podle architektky nelze do příčné panelové konstrukce jedenáctipodlažního objektu nelze zásadním způsobem zasáhnout, aniž by nedošlo k případnému poškození statiky. To znamená, že byty by mohly být orientovány jen na stranu severní, tedy chladnou a tmavou, nebo na stranu jižní, tedy slunnou a zejména v létě velmi teplou, protože takto je objekt vzhledem ke světovým stranám orientován. Navíc v něm jsou úzké chodby, což je nevhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí, vozíčkář by chodbou neprojel, a také stěhování nábytku by bylo komplikovanější. Nízká je taky konstrukční výška, tedy stropy.

Řešit by se musela i akustika dělících konstrukcí, aby sousedé neslyšeli úplně vše, co se děje za zdí. Objekt nemá balkony nebo lodžie, které by bylo z technického hlediska téměř nemožné dodatečně dobudovat. A také materiál, ze kterého byl objekt postaven, je již z hlediska životnosti a kvality nevyhovující.

V případě rekonstrukce by se všechna tato negativa odrazila v náročnosti realizace a finančních nákladech vyčíslených předběžně na téměř 500 milionů korun. „Je také téměř jisté, že v rámci rekonstrukce by město nedosáhlo na dotace, které jsou vypsány jen na novostavby, a rekonstrukci by nebylo možné realizovat na etapy, což by znamenalo nárazové finanční zatížení města,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Podobně neekonomicky a neefektivně se podle výsledků studie jeví varianta rekonstrukce spojená s dostavbou. Pozemek je totiž poměrné úzký a výška jednoho z objektů by světelně omezovala umístění novostaveb. Bylo by možné část výškového objektu odbourat, nicméně velká část již zmíněných negativ by v něm přetrvávala. 

Při pořizování hotelu formou dražby jsme počítali s tím, že rekonstrukce nebude snadná. Naším hlavním cílem tehdy ale bylo předejít tomu, aby skončil v neznámých rukou a stal se ruinou nebo jen ubytovnou v byznysu s chudobou. Navíc jsme jejím pořízením získali lukrativní prostor téměř v centru města, který navazuje na rekreační pás zeleně podél řeky Ostravice,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký. Podobný volný prostor podle něj již v těchto místech není, a i kdyby byl, pak by jej město muselo pro podobný záměr novostaveb koupit, což by při dnešních cenách činilo zhruba 16 milionů korun.

Přečtěte si  Pozapomenutý zámek v Ivanovicích na Hané se díky restaurátorům probouzí do své zašlé krásy

Bývalý hotel nejspíš půjde k zemi

Nejvýhodnější variantou je podle architektky, která zpracovala studii, a k níž se přiklání také vedení města, celková demolice bývalého hotelu Centrum a výstavba pěti nových obytných domů a denního centra pro seniory Domovinka. Město již připravuje vizualizace a další podrobnosti projektu.

Byty by byly prostornější, i s balkony a optimální orientací k světovým stranám. Předběžné náklady jsou vyčísleny na zhruba 400 milionů korun, což je méně než při variantě rekonstrukce, a zahrnuty do nich jsou i náklady na demolici a také vybudování dvou podzemních parkovišť se zhruba 70 parkovacími místy. Díky tomu by v tomto místě vznikla příjemná obytná lokalita s prostornou parkovou plochou mezi domy.

„Také s ohledem na to, že zde počítáme s byty pro seniory a startovacími byty pro mladé rodiny s dětmi, jeví se varianta vybudování jednotlivých obytných domů příznivěji než společné bydlení v jednom vysokém objektu,“ poznamenal náměstek primátora pro sociální oblast Marcel Sikora.

„Značným a neméně důležitým pozitivem je také možnost získání dotace, nejen na demolici, ale také na pořízení novostaveb. Výhodou by bylo i to, že domy by se mohly stavět postupně po etapách, takže finanční zatížení města by nebylo skokové,“ doplnil primátor Pobucký.

Připravuje se konkrétní plán

Studie proveditelnosti aktuálně vstupuje do druhé části. Varianta novostavby se rozpracovává do dvou verzí, které řeší vhodné rozmístění domů v dané lokalitě. Následně bude zpracována třetí část, a to do fáze investičního záměru, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro provádění stavby. Následně by se mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tento proces může trvat až dva roky. Pak by se mohlo začít stavět. 

S postupem a jednotlivými návrhy jsou seznamováni také zastupitelé. Podle vedení města jim už během února bude v rámci novostavby představeno rozmístění bytových domů a další konkrétnější informace například k počtu a velikosti bytů.

K vyřešení otázky, co s hotelem Centrum, se vedení města zavázalo už na začátku volebního období. Předeslalo, že připraví proměnu místa na bydlení zejména pro seniory.

Zdroj a foto: město Frýdek-Místek

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*