Kolem Výškovického potoka na jihu Ostravy vznikne nový park s rybníkem, relaxační loukou a dětským hřištěm s vodními prvky

Kolem Výškovického potoka na jihu Ostravy mezi Výškovicemi a Starou Bělou byly umístěny cedule, informující o plánovaných přírodních úpravách okolí a novém parku. Cílem projektu s názvem „Cesta vody a Park nad rybníkem“ je zvýšení biodiverzity a přirozeného zadržování vody v krajině. Dojde také k napojení přírodního území se zastavěnou částí města a doplnění o volnočasové aktivity pro děti i mládež. Součástí záměru je také vytvoření naučné stezky o vodě.

Starobělské Lurdy

„Jedná se o drobné, citlivé úpravy údolní nivy podél potoka v lesoparku mezi Výškovicemi a Bělským lesem. Cílem je větší zpřístupnění území mlatovými a povalovými chodníčky a dřevěnými mostky. Upraveno bude například prostranství kolem kapličky s lesním pramenem, kterému se říká Starobělské Lurdy. Odstraníme umělé haťování vodního toku a opravíme mostek. Na protějším svahu by měl vzniknout nenápadný altán k posezení. S přírodně blízkými úpravami budeme pokračovat dál kolem potoka a nově vzniklé křížové cesty. Nová naučná stezka o vodě nás zavede až k obytné zástavbě ve Výškovicích. Tam by měl vzniknout nový park s dětským hřištěm Vodní svět a workoutovým hřištěm,“ popisuje náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V území vymezeném v současnosti ze severu cyklostezkou a obytnou zástavbou, Bělským lesem z východní strany, sídlištěm ze západu a pásmem lesa u pramene a kapličky Panny Marie Lurdské z jihu byly umístěny informační cedule, které popisují, co by v dané lokalitě mělo vzniknout.

Obnova rybníků

Součástí projektu „Cesta vody“ je obnova úvodního toku potoka i bývalé soustavy vodních nádrží včetně studánek. Oblast bude citlivě zpřístupněna mlatovými cestičkami, chodníky a pěšinami vedenými okolními lesními porosty. Pěšiny budou v podmáčených a svažitých úsecích doplněny o přechody z povalových chodníků, v několika místech budou přes potok postaveny dřevěné mostky. V lokalitě přibudou dva dřevěné altány, posezení, molo nad rybníkem, a dvě vyhlídky.

Nový park nad rybníkem

Pomyslnou vstupní bránu do údolí výškovického potoka z přilehlého sídliště vytvoří nový „Park nad rybníkem“. Vznikne výsadbou stromů a keřů, obnovou trávníku a založením trvalkových a keřových ploch. Park bude zpřístupněný cestami a chodníčky, které budou navazovat na naučnou stezku „Cesta vody“. Vybaven bude lavičkami, posezením, drobnými zahradními stavbami, herními prvky, informačními tabulemi a osvětlením. Jeho součástí bude i pobytová louka pro relaxaci a odpočinek. Nad současným skateparkem vznikne nové workoutové a speciální dětské hřiště.

Přečtěte si  Stavba Horácké arény v Jihlavě nabírá obrátky: Pět jeřábů a desítky pracovníků zajistí, aby byla ještě letos pod střechou

Hřiště s vodními prvky

Počítáme s vytvořením specifického dětského hřiště s vodními prvky v prostoru, který navazuje na areál u skateparku. Toto místo jsme zvolili z více důvodů. Nabízí se sklonitý terén, plocha přímo sousedí se zázemím s obsluhou, a také se nachází v blízkosti přírodních vodních společenstev a mokřadů současné vodoteče. Cílem je vytvořit atraktivní herní prostor, kde děti poznají na vlastní kůži, jak se voda chová, jakou má sílu,“ dodává náměstkyně Kateřina Šebestová.

Plány představují instalované tabule

V parku jsou umístěny dvě velké a sedm malých informačních cedulí. První velká cedule je nainstalována u studánky Panny Marie Lurdské, druhá pak v blízkosti Výškovic. Návštěvníci z nich získají informace o nejvýznamnějších úpravách parku a jejich součástí je také přehledná mapa řešeného území s označením míst, která projdou revitalizací. Na konkrétních místech plánovaných úprav jsou umístěny malé cedule, které obsahují ilustrační fotografie, jak bude konkrétní lokalita vypadat po ukončení projektu. Na všech cedulích je současně uveden QR kód, který návštěvníka přesměruje na webové stránky Fajnova, kde získá o projektu podrobnější informace. Projektovou dokumentaci zpracovává krajinářský architekt Ivan Tachezy a bude dokončena ve druhé polovině příštího roku. Součástí předprojektové přípravy byla studie včetně dendrologického a hydrogeologického průzkumu. Samotná realizace proběhne v roce 2022.

Autor: red Zdroj a foto: Město Ostrava Mapa: mapy.cz

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*