KVÍZ: Jak znáte vysoké školy na Moravě?

Úvodní foto: Masarykova univerzita

S příchodem školního roku jsme pro vás připravili tematický kvíz. Vysoké školy na Moravě mají dlouholetou tradici. Víte třeba, že ta nejstarší vznikla už v 16. století? Vyzkoušejte si své znalosti v dalším z našich kvízů.

0%

Kde se nachází historicky nejstarší univerzita na Moravě?

Správně! Špatně!

Univerzita v Olomouci vznikla již roku 1573 povýšením dosavadní jezuitské koleje. V roce 1778 byla moravská univerzita na čas přestěhována do Brna, o čtyři roky později vydal císař Josef II. dekret, kterým se univerzita přenesla zpátky do Olomouce, zároveň však byla degradována na akademické lyceum. V roce 1827 bylo učení znovu povýšeno na univerzitu pojmenovanou C. k. Františkova univerzita v Olomouci. V roce 1860 císař dekretem univerzitu zrušil, v Olomouci zůstala kromě univerzitní knihovny pouze samostatná teologická fakulta, která se stala pojítkem mezi starou univerzitou a univerzitou dnešní, obnovenou až v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého.

Kdy byla založena Masarykova univerzita jako první moderní univerzita na Moravě?

Správně! Špatně!

O založení univerzity v Brně se uvažovalo od druhé poloviny 19. století. O její vznik se zasloužil zejména T. G. Masaryk, který prosazoval založení konkurenční školy na Moravě vůči pražské univerzitě. Masarykova univerzita byla zřízena v roce 1919. Mezi lety 1960-1990 jí bylo nesmyslně vnuceno jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po roce 1989 se vrátila k původnímu názvu. Jedná se o největší vysokou školu na Moravě a druhou největší v celé republice.

Moravská technika je ještě starší. Kdy byla zřízena jako vysoká škola?

Správně! Špatně!

V roce 1849 došlo rozhodnutím moravského zemského sněmu ke zřízení technického učiliště v Brně. V roce 1873 došlo k jejímu povýšení na vysokou školu. Vzhledem k potřebě vzniku techniky s českým vyučovacím jazykem vznikla v roce 1899 ještě jedna škola – dnešní Vysoké učení technické (VUT). Po druhé světové válce došlo k likvidaci německých vysokých škol. Majetek původní moravské techniky částečně převzalo VUT, částečně Masarykova univerzita. V druhé budově původní moravské techniky dnes sídlí Fakulta sociálních studií.

V Brně také sídlí nejstarší zemědělská vysoká škola v celé republice. Po kom nese jméno?

Správně! Špatně!

Mendelova univerzita byla původně zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně. Jméno zakladatele moderní genetiky nese od roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patřila k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Její český protějšek v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita) vznikl až v roce 1952.

Po roce 1989 vznikly na Moravě dvě nové regionální univerzity. Víte kde? (2 odpovědi)

Vyberte 2 správné odpovědi

Správně! Špatně!

Ostravská univerzita byla zřízena v roce 1991 rozšířením samostatné pedagogické fakulty. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vznikla v roce 2001 ze dvou fakult, které byly pobočkami brněnského Vysokého učení technického.

Jedna z vysokých škol se na Moravu dokonce přesunula z Čech. Víte která?

Správně! Špatně!

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navazuje na činnost Báňské akademie ve středočeské Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta do Moravské Ostravy. Druhou část názvu škola přijala v roce 1995. Před několika lety se uvažovalo o sloučení s Ostravskou univerzitou, Vysoká škola báňská ale nakonec spojení odmítla.

Na Moravě existuje také speciální veterinární vysoká škola. Víte kde?

Správně! Špatně!

Veterinární univerzita Brno byla zřízena už v roce 1918 jako Vysoká škola veterinární. Mezi lety 1952-1969 byla začleněna pod Vysokou školu zemědělskou. Po roce 1989 vznikla farmaceutická fakulta, což vedlo k rozšíření názvu školy. V roce 2020 došlo k přesunu této fakulty pod Masarykovu univerzitu (pod kterou už dříve patřila farmaceutická fakulta), což se odráží i v současném názvu.

Hudební a divadelní sféru zastupuje Janáčkova akademie múzických umění. Kdy vznikla?

Správně! Špatně!

JAMU byla založena v roce 1947 v Brně. Nese jméno světově proslulého skladatele Leoše Janáčka, který se zasloužil o rozvoj hudebního vzdělání v moravské metropoli. V hlavní budově školy původně sídlilo německé gymnázium.

V roce 2004 vznikla vysoká škola také v Jihlavě. O jaký typ školy se jedná?

Správně! Špatně!

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena v roce 2004 jako vysoká škola neuniverzitního typu. Od roku 1966 v Jihlavě sídlilo odloučené pracoviště Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1994 existovala samostatná Vyšší odborná škola Jihlava, kterou v roce 2005 nahradila Vysoká škola polytechnická.

Moravu má v názvu dokonce i jedna univerzita v zahraničí. Kde se nachází?

Správně! Špatně!

Vysoká škola nesoucí v názvu Moravu byla založena na americké půdě v roce 1742 členy obnovené Jednoty bratrské, kteří se obecně nazývali moravští bratří vzhledem ke svému moravskému původu. Dřívější název Moravian College se v roce 2021 změnil na Moravian University poté, co škola získala univerzitní certifikaci. Škola sídlí ve městě Bethelem v Pensylvánii.

Moravské vysoké školy
Výborně!

Vaše znalosti jsou výborné! Poznali jste toho opravdu hodně. 🙂
Palec hore!

Vaše znalosti jsou dobré, víc než polovina odpovědí správně. 🙂
Něco nám uteklo, ale to nevadí!
Na jedničku to nebylo, ale základní přehled máte. 🙂
Nevadí, příště to bude lepší! 🙂
Uf, to bylo docela těžké, co říkáte? Ale příště to bude určitě lepší. 🙂

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*