Kvíz: Slavní moravští šlechtici a markrabata

Moravské dějiny oplývají řadou slavných jmen. Mnohým z nich v žilách kolovala modrá krev či přímo vládli Moravě. Jak se vyznáte v nejznámějších z nich? Vyzkoušejte si další z řady našich kvízů plných zábavy i poučení.

0%

Kdy žil Karel starší ze Žerotína?

Kvíz_dějepis_Karel starší ze Žerotína
Správně! Špatně!

Karel starší ze Žerotína (1564–1636) bývá hodnocen jako jedna z nejvýznamnějších osobností moravských dějin. Stal se moravským zemským hejtmanem a vedl úspěšné povstání proti císaři Rudolfu II., jehož výsledkem byla praktická samostatnost Moravy. Stavěl se proti zapojení do českého stavovského povstání, ale nakonec byl odstaven radikály od moci. Jednalo se o velmi vzdělaného muže, který podporoval vzdělanost, umění i svého současníka Jana Amose Komenského. Žerotínovy busty stojí na brněnské Nové radnici (dříve zemský dům) a v severomoravském Bludově.

Jak zněl neoficiální titul Žerotínova oponenta Františka z Ditrichštejna?

Správně! Špatně!

Další významnou osobností vrcholného moravského období byl olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna (1570–1636). Rodák ze španělského Madridu bývá považován za architekta rekatolizace Moravy. Zároveň působil jako hlavní rádce čtyř habsburských panovníků. Díky svému postavení se mu říkalo "král z Kroměříže" či "moravský král". Pozdější historiografie také volí přízvisko "moravský Richelieu", díky podobnosti osudu jeho francouzského současníka.

Jako velký zakladatel mnoha moravských měst a obcí proslul Bruno z(e)...

Správně! Špatně!

Bruno ze Schauenburku (1205?–1281) byl šlechtic a olomoucký biskup severoněmeckého původu. Do dějin Moravy se významně zapsal rozsáhlou kolonizační a zakladatelskou činností.

Ctibor Tovačovský z Cimburka proslul zejména jako autor soupisu zemského práva, kterému se říká...

Správně! Špatně!

Ctibor Tovačovský z Cimburka (1438?–1494) představuje jednu z nejvýznamnějších osobností pozdního středověku na Moravě. Coby moravský zemský hejtman působil jako prostředník mezi králem Jiřím a později Ladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem. Jeho přičiněním byl po dlouhých desetiletích bojů vyjednán mír na Moravě, který trval až do počátku 17. století. Ctibor z Cimburka tak stojí na počátku zlatého věku Moravy. Sepsal rovněž obyčejová zemská práva do díla, které je známo jako Kniha Tovačovská. Ta sloužila jako faktická zemská ústava až do vydání Obnoveného zřízení zemského v roce 1628.

Tato šlechtična moravského původu byla prohlášena v roce 1995 za svatou. Jmenovala se...

Správně! Špatně!

Zdislava z Lemberka (1220?–1252) byla dcerou moravského velmože Přibyslava z Křižanova. O jejím mládí kolují zvěsti, že byla velmi zbožnou, patrně vychovanou v některém z moravských klášterů. Provdala se za českého šlechtice Havla z Lemberka. Výraznou stopu zanechala v severních Čechách. Její jméno je spojováno s dominikánskými kláštery v Turnově a v Jablonném v Podještědí.

Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu je znám zejména jako zřizovatel Květné zahrady, která se dostala až na seznam UNESCO. Kde ji najdeme?

Správně! Špatně!

Olomoucký biskup Karel II. hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu (1624–1695) představuje jednu z nejvýznamnějších osobností druhé poloviny 17. století na Moravě. Jako kulturně založený duchovní inicioval přestavbu řady objektů patřící olomouckému biskupství. Mezi tyto počiny patří také zřízení Květné zahrady, která byla spolu s celým areálem kroměřížského zámku zapsána na seznam chráněných památek UNESCO.

Přečtěte si  Celostátní festival základních uměleckých škol probíhá od neděle ve Veselí nad Moravou. Účastníky podpoří zakladatelka festivalu Magdalena Kožená

Z kterého moravského rodu pocházel "husitský" král Jiří?

Správně! Špatně!

Jiří z Kunštátu a Poděbrad (1420–1471) byl spjat se starým moravským rodem pánů z Kunštátu. Jeho část rodu sídlila ve východočeských Poděbradech. Známý je zejména jako český "husitský král" či "král dvojího lidu". Panoval ale také jako moravský markrabě, až do ovládnutí Moravy uherským králem Matyášem Korvínem.

Tento markrabě učinil z Moravy na krátkou dobu střed Svaté říše římské. Jmenoval se...

Kvíz_dějepis_Jošt_2
Správně! Špatně!

Jošt Lucemburský, též Moravský (1351–1411), byl ambiciózním moravským markrabětem, který dosáhl titulu římsko-německého krále. Byl jím zvolen kurfiřty v roce 1410 po sesazení svého bratrance, českého krále Václava IV. Z vrcholu své mocenské kariéry se ale těšil jen krátce, o několik měsíců později umřel na svém sídelním hradě Špilberku, který se na chvíli stal centrem Říše. Jeho hrobka se nachází v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně. Na témže náměstí stojí od roku 2015 socha Odvahy, pro kterou se vžil název Jošt podle slavného moravského markraběte.

Kdo jako první použil titul moravského markraběte?

Správně! Špatně!

Dalším ambiciózním vládcem Moravy byl Konrád II. Ota (1136/41–1191). Svou mocenskou kariéru začínal vládou ve znojemském moravském "údelném" knížectví, připadlo mu také brněnské knížectví. Obratně využíval své schopnosti v bratrovražedném boji Přemyslovců, což mu vyneslo vládu nad celou Moravou, přičemž začal být titulován jako moravský markrabí (tedy správce pohraniční provincie Říše). Proti rostoucí Konrádově moci se obrátil český kníže Bedřich, který s ním svedl bitvu u Loděnice. Nejkrvavější bitva mezi Čechy a Moravany dopadla fakticky nerozhodně. Později se sám stal českým knížetem, autonomní postavení Moravy ale byla nadále zachováno.

Prvním řádným moravským markrabětem byl Vladislav Jindřich, díky dohodě se svým starším bratrem Přemyslem Otakarem I. Kolik let letos (2022) uplyne od jeho úmrtí?

Správně! Špatně!

Šlechtici a markrabata
Výborně!

Vaše znalosti jsou výborné! Poznali jste toho opravdu hodně. 🙂
Dobrá práce!

Vaše znalosti jsou dobré, víc než polovina odpovědí správně. 🙂
Něco nám uteklo, ale to nevadí!
Na jedničku to nebylo, ale základní přehled máte. 🙂
Nevadí! 🙂
Uf, to bylo docela těžké, co říkáte? Ale příště to bude určitě lepší. 🙂

Doporučujeme

1 Comment

  1. Chci – li dělat vědomostní kvíz, měl by odpovídat realitě! KČ nikdy neměla krále jménem “Jiří”! Za celou historii jsme měli tohoto jména jedině jednoho administrátora bez práva následnictví a bez korunovace.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*