Kvíz: Znáte zásadní momenty a osobnosti historie Moravy?

Cyril a metodej

Odpovídejte na otázky zábavných i poučných kvízů, a zjistěte, jak na tom jste s vašimi znalostmi o Moravě, konkrétně o její historii.

Dějiny Moravy jsou bohaté a zajímavé, leč v učebnicích jim nevěnuje tolik prostoru, kolik by si zasloužily. Otestujte si své znalosti v krátkém kvízu o moravské historii.

0%

Vyjmenujte všechny známé panovníky Velkomoravské říše

Kvíz_dějepis_Velká Morava
Správně! Špatně!

Velkomoravská říše byl mocenský útvar s vládnoucím slovanským kmenem Moravanů, který existoval přibližně mezi 30. léty 9. století a začátkem 10. století. Historikové pro známé panovníky Velké Moravy používají souhrnný název Mojmírovci.

Co nového na Moravu přinesla byzantská misie soluňských bratří Konstantina a Metoděje?

Cyril a metodej
Správně! Špatně!

Malý chyták. Křesťanská víra se na Moravu šířila už před příchodem soluňských bratří, zejména díky bavorské misii z Pasova. Úplnou novinkou bylo písmo vytvořené na základě starého slovanského jazyka, který Konstantin s Metodějem dobře znali. Pro písmo se užíval název hlaholice (glagolica/hlaholica). Později z ní vznikla cyrilice i současná azbuka.

Kdy se Morava dostala na dlouhou dobu pod vládu českých panovníků?

Zdroj: CUNI
Správně! Špatně!

Území Moravy dostal na dlouhou dobu pod vládu Přemyslovců až Břetislav, nemanželský syn panujícího knížete Čechů Oldřicha (pozdější Břetislav I., nazvaný kronikářem Kosmou pražským "český Achilles"), který nejspíše v roce 1029 úspěšně dobyl Moravu. Dobyté území mělo zvláštní autonomní status.

V jakém období existovalo Moravské markrabství?

Kvíz_dějepis_Morava znak_2
Správně! Špatně!

Moravské markrabství vzniklo na konci 12. století zásluhou Konráda II. Oty (též kníže Čechů), jeho existence se definitivně upevnila díky Vladislavu Jindřichovi (bratr krále Přemysla Otakara I.). Moravské markrabství lze novodobější terminologií pojmout jako autonomní státoprávní subjekt s úzkými vazbami na vládce v Čechách. Zrušeno bylo záhy po vzniku Československa.

Jak se jmenoval moravský markrabě, který byl roku 1410 zvolen panovníkem Svaté říše římské?

Kvíz_dějepis_Jošt_2
Správně! Špatně!

Mocný moravský markrabě Jošt byl většinou hlasů kurfiřtů zvolen roku 1410 římsko-německým králem místo sesazeného slabého českého krále Václava IV. Nedlouho poté však Jošt zemřel. Je pohřben v rodinné hrobce moravských Lucemburků v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně.

Přečtěte si  Voda vrací život do lužních lesů. Uměle vytvořené jarní záplavy oživují přírodu v Kančí oboře

Jak se jmenoval významný předák moravských stavů na začátku 17. století, který se nechtěl připojit ke stavovskému povstání v Čechách?

Kvíz_dějepis_Karel starší ze Žerotína
Správně! Špatně!

Karel starší ze Žerotína, který stál v rozhodující době v čele zemské reprezentace Moravy, odmítal zapojení své země do dobrodružství stavů v Čechách, kteří roku 1618 povstali proti habsburskému panovníkovi. Pronesl slova: „Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní.“ Byl však odstaven na druhou kolej radikály v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína, kteří Moravu zatáhli do neúspěšného stavovského povstání.

Kdy byla zcela odstraněna zemská autonomie Moravy

Správně! Špatně!

Zemskou autonomii Moravy zcela odstranili komunisté zrušením Země moravskoslezské a zavedením krajů k 1. 1. 1949. Jejich území nerespektovalo po tisíc let existující zemskou hranici. Země moravskoslezská vznikla v rámci první republiky roku 1928, kdy byla správně spojena Morava se Slezskem.

Znáte zásadní momenty a osobnosti historie Moravy?
Výborně!

Máte výborné znalosti o historii Moravy. 🙂
Dobrá práce!

Máte dobré znalosti o historii Moravy. 🙂 Více než polovinu odpovědí máte správě
Nevadí, příště to bude lepší!
Některé věci z dějin Moravy vám unikají. To ale nevadí, nikdy není pozdě se něčemu novému přiučit. 🙂

Doporučujeme


4 Comments

    • Nevadí, od toho ty kvízy jsou, aby se člověk poučil. V tomhle kvízu jsem chybu neudělal, zato v moravské kultuře ano ☺

  1. Já bez chyby. Podle mne to bylo velice lehké. Ale je pravda, že z běžných učebnic dějepisu se to vystudovat nedá.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*