Lékaři FN Brno provedli unikátní operaci náhrady čelistního kloubu štěpem odebraným z kolene

V květnu 2023 provedli lékaři Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno unikátní operaci náhrady čelistního kloubu vaskularizovaným kostně-chrupavčitým štěpem odebraným přímo z těla pacientky z oblasti kolenního kloubu. Chirurgové se inspirovali podobnou operací provedenou v Rakousku, minimálně v rámci České republiky a Slovenska se tak jedná o unikátní výkon. Výhodou zvoleného přístupu je minimalizace využití cizorodých materiálů, menší zásah do těla a rychlejší hojení. Lékaři doufají, že se zákrok do budoucna stane rutinní, a to z důvodu jak zdravotních, tak i snížení finančních nákladů. Přístup je v souladu s trendem rekonstrukční mikrochirurgie, kdy je preferována snaha nahrazovat defektní tkáň vlastním materiálem, nikoliv umělým.

Pacientka trpěla zhoršující se vývojovou deformací větve dolní čelisti v oblasti hlavice čelistního kloubu. Kloub na jedné straně patologicky rostl, což zapříčiňovalo vytlačení čelisti do jiné pozice. Tato deformace způsobovala nejen estetické, ale hlavně funkční potíže, kdy byla omezena možnost příjmu potravy. Důvodem byly zuby, které na sebe nenakusovaly správně. Zákrokem se zastaví další patologický růst kloubního výběžku dolní čelisti a umožní její postavení do odpovídající polohy, což eliminuje nutnost dalších stomatologických výkonů řešících pouze důsledky neléčeného stavu.

Standardním řešením léčby je totální endoprotéza čelistního kloubu. Nevýhodou takového postupuje je použití velkého množství cizorodého materiálu a nutnost nahradit, z technických důvodů, kloubní jamku i s částí spánkové kosti plastem, protože samotný titanový kloub by v budoucnu zdravou jamku poškodil. Pacientka měla kloubní jamku nepoškozenou a její výměna by byla zbytečná a zatěžující, celý zákrok by byl více invazivní. Lékaři proto přistoupili k unikátní metodě, jejíž kritická část spočívá v precizním plánování a následné koordinaci jednotlivých operačních kroků.

Operaci předcházela dlouhá a náročná příprava. Aby bylo možné odebrat ideální část kosti pro štěp s ohledem na velikost, tvar, možnost fixace i průběh cév, byla na základě detailních CT snímků nejdříve provedena virtuální operace a následně 3D modely pro zhotovení operační šablony. Zvoleny tak byly ideální oblasti, které tvarově nejlépe odpovídají nahrazované oblasti s ohledem na možnosti budoucí výživy štěpu. Počítá se také se schopností lidského těla implantát adaptovat a štěp se postupně přizpůsobí čelistní jamce. Místo odběru štěpu se vybírá s ohledem na eliminaci neblahého vlivu na funkčnost a zhoršení kvality života způsobeného jeho odběrem z jiné části těla.

Přečtěte si  Dopravní podnik města Brna láká nové řidiče. Do tvorby kampaně zapojil i ty stávající

Na zákroku se podílelo 25 chirurgů, operace trvala 9 hodin

Operativu na čelisti a čelistním kloubu provádějí lékaři Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie běžně, odběr specifického štěpu z kolenního kloubu všeobecně tak častý už není. V rámci mezioborové spolupráce maxilofaciálního a rekonstrukčního chirurga se mohl zákrok odběru štěpu a následná reimplantace plánovat i provádět najednou. „Díky naší dlouhodobé a fungující spolupráci  nás, rekonstrukčních chirurgů pod vedením docenta Kempného a externí firmy, která pro nás připravuje virtuální modelaci operace, bylo možné tak náročný přenos vaskularizovaného štěpu provést.   Byla to opravdu výzva, jednoduchá a velmi efektivní operační metoda. Chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, kteří se na této úspěšné unikátní operaci podíleli,“ dodává MUDr. et. MUDr. Zdeněk Daněk Ph.D., vedoucí operatér onkochirurgického týmu Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno.

Na samotném zákroku se podílelo několik týmů chirurgů v počtu 25 lidí. Samotná operace se skládala z několika jednotlivých, lékařům známých, kroků, které však bylo nutné vhodně kombinovat. Celkově samotná operace trvala 9 hodin a proběhla bez komplikací. K plnému zatížení kloubu, a tedy plnému skusu, může dojít do 3 měsíců.

Totální endoprotéza čelistního kloubu je výkon, který je pojišťovnou hrazen pouze na jednom specializovaném pracovišti v ČR, a tím je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Jejich počet se pohybuje v nižších desítkách ročně. Naopak operační výkon náhrady kostně-chrupavčitým štěpem pojišťovnou hrazen bude, protože jde o přenos vlastní tkáně z jednoho místa na druhé, čímž odpadají náklady spojené s totální endoprotézou a mohl by být dostupný pacientům na pracovištích podobného typu v celé republice.

Autor: red Zdroj a foto: Fakultní nemocnice Brno

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*