Lékařská fakulta Ostravské univerzity nepřijme nové studenty na obor všeobecné lékařství. Nebude mít potřebnou akreditaci

Lékařská fakulta Ostravské univerzity požádala v únoru letošního roku o novou akreditaci Všeobecného lékařství, protože její stávající akreditace platí do roku 2024 pouze na dostudování současných studentů. Pro přijímání nových však fakulta potřebuje akreditaci novou. Akreditační komise však doporučila Národnímu akreditačnímu úřadu akreditaci nakonec neudělit.

Vzhledem k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se Ostravská univerzita rozhodla požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace Všeobecného lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V letošním roce nebude moci LF OU přijmout do tohoto studijního programu nové studenty a přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství neproběhnou. Stávajících studentů Všeobecného lékařství se toto rozhodnutí nijak nedotkne a budou studovat dále podle stále platné předchozí akreditace.

„Věřím, že stávající vedení LF OU, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků dnešního jednání Rady NAÚ patřičné důsledky a umožní zvolit nové vedení LF OU, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět a LF OU mohla přijímat nové studenty Všeobecného lékařství již v roce 2021,“ konstatuje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Lékařská fakulta má pro Moravskoslezský region klíčový význam

„Všeobecné lékařství je důležité pro Ostravskou univerzitu i celý region. Z pozice rektora univerzity jsem využil veškerých možností, abych přesvědčil Lékařskou fakultu, že je nutná generační obměna a významné personální posílení. Nyní je již odpovědnost na Akademickém senátu Lékařské fakulty,“ dodává.

To, jak důležitá je pro region lékařská fakulta, ukázala podle proděkana pro vědu a výzkum Václava Procházky také pandemie COVID-19. Během nouzového stavu se do pomoci nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením zapojilo celkem 282 studentů, včetně 170 mediků. „Celkem 90 studentů pomáhalo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Další studenti působili ve 13 nemocnicích a 9 domovech seniorů Moravskoslezského kraje či u dalších poskytovatelů zdravotní péče, včetně 10 nemocnic a domovů v jiných krajích. Studenti se sami hlásili do malých krajských nemocnic, řada z nich byla poté ze strany nemocnic oslovena s nabídkou další spolupráce,“ sdělil proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka.

Studentů ostatních oborů se situace nijak nedotkne

Přerušení žádosti o akreditaci Všeobecného lékařství se nijak nedotýká studentů jiných studijních programů, jako je například Fyzioterapie, Komunitní péče v porodní asistenci nebo Zdravotnické záchranářství, které již nové akreditace mají a úspěšně zde probíhá přijímací řízení.

Přečtěte si  Starobrno představilo nový design. Zdůrazňuje regionální pouto

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety, během kterých úspěšně ukončilo studium 3323 absolventů, včetně 282 lékařů. Podle posledního průzkumu ostravské lékařské fakulty zůstává 80 procent absolventů oboru Všeobecné lékařství v Moravskoslezském kraji. Do vzniku a rozvoje fakulty se za posledních 10 let investovalo zhruba 642 miliónů korun. Převážně šlo o investice z Evropských fondů.

Autor: red Zdroj: Ostravská univerzita

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*