Masarykova univerzita získá miliardu na výzkum faktorů ovlivňující zdraví

RECETOX

Výjimečná “živá laboratoř” zaměřená na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví vznikne na Masarykově univerzitě v Brně. Umožní to téměř miliarda z evropského grantového programu Horizont 2020 zaměřeného na podporu špičkových výzkumných projektů. Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity uspělo jako jediná evropská instituce ve třech výzvách současně. Je to něco jako ve sportu “zlatý hattrick”, řekl dnes novinářům rektor Martin Bareš.

Pojem živá laboratoř odkazuje k provázanosti výzkumu s reálným životem. Nejde o experimenty na lidech, ale se zapojením lidí, například obyvatel města, kteří mohou sami říct, co je trápí – třeba hluk, znečištění nebo smog. Pojem také vyjadřuje snahu komunikovat s politiky, směřovat k řešení problémů a dostávat výsledky výzkumu co nejdříve zpět k lidem.

Nové objevy přispějí k ochraně lidského zdraví a vyšší kvalitě života

RECETOX se věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Komplexní dopady je možné hodnotit pouze v dlouhodobých epidemiologických a klinických studiích. RECETOX proto v novém projektu spojuje síly se zahraničními partnery, například z Londýna a Curychu, kteří přispějí k vytěžení dat z dlouhodobé studie CELSPAC, která už skoro 30 let sleduje život a zdraví dětí narozených v Brně. Budou se také podílet na rozšíření studie a propojení s dalšími zdroji tak, aby nové poznatky přispěly k ochraně prostředí i lidského zdraví a lepší kvalitě života, zejména u citlivých a zranitelných populačních skupin.

RECETOX

Propojení mnohovrstevných dat o výskytu škodlivých látek v prostředí, jejich účinku na organismus, zdravotním stavu obyvatel, jejich životním stylu, návycích i sociálním postavení a současná aplikace nejnovějších informačních technologií, metod umělé inteligence a strojového učení přispěje k poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění a umožní hledat nejefektivnější cesty jejich prevence a diagnostických i terapeutických nástrojů,” popsala ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.

Z Brna se stává evropské centrum výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví lidí

Z dřívějších dotačních zdrojů vzniká v Brně biobanka pro uchovávání vzorků. Nově získané peníze mají jiný účel. Část je určená na přístrojové vybavení, část na počítačovou infrastrukturu, na technický personál i na rozšiřování mezinárodní spolupráce. Cílem je mimo jiné to, aby vzorky a výsledky brněnských vědců byly přístupné i dalším evropským odborníkům. Dlouhodobou vizí je proměnit Brno v evropské centrum interdisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví lidí.

Přečtěte si  Odborníci v Brně diskutovali o regionální dopravě. Krajů je moc a dopravní obslužnost tím trpí, zaznělo

Projekt podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zapadá do strategie České republiky, která se rozhodla vsadit na inovace pro budoucnost.

Horizont 2020 je největší výzkumný a inovační program EU v historii. Měl by pomoci přenést velké myšlenky z laboratoře na trh a vést tak k dalším zásadním pokrokům, objevům celosvětového významu. Na sedmileté období (2014 až 2020) jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 80 miliard EUR– a tyto peníze přilákají další, soukromé a vnitrostátní veřejné investice.

Autor: alka Zdroj: ČTK, Horizont 2020 Foto: Masarykova univerzita

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*