Mezi nejlepší města pro podnikání na Moravě patří krajská centra. Překvapila obě Meziříčí

Brno - Nová Vlněna, foto: CTP

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí v rámci celé České republiky 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Vítězná města v jednotlivých krajích jsou Brno, Ostrava, Olomouc a Valašské Meziříčí. Na Vysočině uspěl český Humpolec.

Brno nabízí skvělý mix podmínek pro podnikání 

V podnikatelském prostředí Brno zaznamenává vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, přičemž jejich meziroční nárůst je navíc na jihu Moravy jeden z nejvyšších. Ve městě je také velmi vysoký podíl firem nad 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů. K výborné dopravní dostupnosti, z níž můžou podnikatelé těžit, se přidává velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na 100 firem. Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nejvyšší nárůst počtu obyvatel. Brno v přepočtu na obyvatele vyniká také v podpoře kultury a veřejné dopravy. Mezi všemi městy Jihomoravského kraje dosáhlo krajské město nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů směřovaných na živnostenské odbory ověřují kvalitu a včasnost odpovědí. 

„Město Brno se systematicky věnuje jednak podpoře podnikání obecně, zvláště pak inovativním odvětvím. Pravidelně se potkáváme s představiteli různých byznysových asociací z nejrůznějších odvětví. Víme, co byznys trápí a snažíme se napomáhat tomu, aby se mu v Brně dařilo lépe. V posledních letech jsme se zaměřili na infrastrukturu a je vidět, že se hodně staví. Vnímáme, že problémem města je nedostatek bydlení, finální návrh územního plánu už máme na stole, což také rozvoji podnikání po jeho schválení pomůže,“ říká zastupitel Brna pro strategický rozvoj a brněnskou metropolitní spolupráci Martin Příborský. 

Ostrava se podnikatelsky rozvíjí

Statutární město Ostrava se může v rámci Moravskoslezského kraje pochlubit velmi vysokým počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Pokud jde o meziroční změnu počtu ekonomických subjektů, je na tom Ostrava mezi ostatními městy dokonce nejlépe. Rozvoji podnikatelského prostředí přispívá dobrá dopravní dostupnost. Radnice vynakládá nadprůměrně vysoké finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a na kulturu. Pokud jde o přístup veřejné správy, lze ocenit v rámci regionu vůbec nejvyšší scóring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si můžou podnikatelé vyřídit vše potřebné pro své podnikání. Velmi dobrého hodnocení dosáhla radnice rovněž za webové stránky z pohledu podnikatele, který na nich nalezne jak vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou, tak řadu dalších užitečných informací a odkazů, které mu zjednoduší například zakládání živnosti.

„Ocenění vnímám jako dobrý signál. Ostrava, pokud se má rozvíjet, tak hnacím motorem musí být byznys a vysoké školy. Troufnu si říci, že na úrovni byznysu máme splněno a jsem rád, že jsme takto vnímáni a doufám, že se byznys v Ostravě bude rozvíjet dále. Ostrava je dlouhodobě městem, které přináší inovace, podporujeme vědu a výzkum, startupy, vytváříme infrastrukturu a snažíme se být mediátorem mezi soukromým sektorem a vysokými školami. To je přidaná hodnota, která region posouvá dopředu,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal.

V Olomouci umí čerpat dotace

Statutární město Olomouc zaznamenává v rámci kraje vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, velmi vysoký je zde také podíl firem svíce než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost a do budoucna rovněž nízký index stáří, tedy poměr osob starších 65 let ku mladším 15 let. Město myslí na elektromobilitu, alespoň to dokládá nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Vůbec nejlepšího výsledku dosáhla radnice v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech. Nadprůměrné finanční prostředky směřuje radnice zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. Jako velmi kvalitní byly z pohledu podnikatele vyhodnoceny webové stránky města. Na nich je v přehledné formě k nalezení vše potřebné nejen pro komunikaci s veřejnou správou, ale i řada zajímavých informací a odkazů, které mohou pomoci například začínajícím podnikatelům.

Přečtěte si  Historické stopy v Kateřinské jeskyni: Od pravěkých kreseb až po podpisy z 19. století

„Pro nás je důležité, že po složitých covidových a krizových letech se podnikatelská aktivita ve městě nezastavila. Nakonec i kritéria, kde jsme byli úspěšní, která se netýkají jen podnikatelského prostředí, ale města jako celku, zejména pokud jde o čerpání evropských dotací, za něž jako město také odpovídáme v rámci celé olomoucké aglomerace, beru jako úspěch celého týmu na radnici, který se na tomto podílí,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Valašské Meziříčí má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele

Více než dvacetitisícové město na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se může v rámci všech měst s rozšířenou působností ve Zlínském kraji pochlubit nejlepšími webovými stránkami z pohledu podnikatele, který na nich najde v přehledné podobě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a řadu dalších užitečných informací a odkazů. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí v regionu nejvyšší počet dobíjecích stanic v přepočtu na 100 firem. Radnice vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti bydlení, veřejné dopravy a sportu. Podnikatele jistě potěší v rámci Zlínského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Potenciálem rozvoje podnikání i do budoucna je nízký index stáří, tedy poměr osob starších 65 let ku osobám mladším 15 let. Počet obyvatel ve Valašském Meziříčí nadto při srovnání s ostatními městy nadprůměrně stoupá.

„Jsem starostou Valašského Meziříčí desátým rokem a je to poprvé, co jsme získali toto prestižní ocenění, takže si ho moc vážím. Je to výsledek dlouhodobé práce nejenom radnice, ale určitě i podnikatelů a občanů našeho města, kteří často chodí s podněty, které zapracováváme. Zmínil bych nárůst počtu obyvatel. Naše město se velmi dobře vypořádalo s ukrajinskými uprchlíky. Našli jsme pro ně ubytování a co je důležité, naši podnikatelé pro ně našli práci,“ říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Celkové pořadí Město pro byznys 2023 

V moravské části Kraje Vysočina uspěla Jihlava i díky dotacím a Velké Meziříčí

Celkově na Vysočině uspěl Humpolec z české strany tohoto nesourodého regionu. Jihlava zaznamenala vůbec nejvyšší počet právnických osob a také počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. V rámci regionu má Jihlava velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech a vůbec nejvyšší likviditu. Jako nejlepší byly vyhodnoceny webové stránky města z pohledu podnikatelů. Ti na nich v přehledné formě najdou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalších užitečných informací.

Velké Meziříčí má v Kraji Vysočina vůbec nejnižší index stáří, tedy podíl osob starších 65 let ku lidem mladším 14 let, což je dobrým signálem pro rozvoj podnikání do budoucna. Také celkový počet obyvatel v rámci regionu nadprůměrně stoupá. Průměrná měsíční mzda nedosahuje vysoké úrovně, což láká nové podnikatele k umístění svého byznysu právě zde. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a také do sportu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR. 

Autor: red Zdroj: Město pro byznys Foto: Public Domain Pictures

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*