Milan Kundera spočine na “brněnském Slavíně”. Město podpoří také jeho knihovnu

Čestný kruh na brněnském ústředním hřibitově

Je rozhodnuto, brněnský rodák Milan Kundera, jeden z našich světově nejproslulejších spisovatelů, bude mít hrob v Brně. Konkrétně se jeho jméno objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Rozhodli o tom brněnští radní a současně doporučili zastupitelům schválit dotaci na kulturní a vzdělávací aktivity budované Knihovny Milana Kundery.

Vdova po Milanu Kunderovi Věra Kunderová se na jeho rodné Brno obrátila nedlouho po spisovatelově smrti s dotazem, zda by mohl být pochován v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. „V čestném kruhu dnes zbývá poslední volné hrobové místo. Rozhodli jsme se proto zavázat k tomu, že je Milanu Kunderovi vyhradíme. Urna s jeho ostatky sem bude uložena později až podle přání paní Věry Kunderové,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Na podobu náhrobku by, až to bude aktuální, měla být vyhlášena výtvarná soutěž.

Město podpoří knihovnu Milana Kundery částkou 500 tísíc po dobu tří let

Radní se také dnes zabývali žádostí Moravské zemské knihovny o individuální dotaci na projekt Knihovny Milana Kundery„Ročně jde z rozpočtu města na aktivity ministerstvem kultury zřizované Moravské zemské knihovny 100 000 korun. Dnes jsme navíc nad rámec těchto prostředků doporučili zastupitelstvu, aby schválilo další individuální dotaci přímo na činnost Knihovny Milana Kundery. Má být poskytnuta ve výši 500 tisíc korun ročně, a to v letech 2024 až 2026. Touto podporou unikátního projektu, který spravuje odkaz čestného občana Brna a světově proslulého spisovatele, jednoznačně vyjadřujeme, že si umístění knihovny v našem městě velmi vážíme,“ přiblížila primátorka.

Knihovna Milana Kundery byla v Moravské zemské knihovně v Brně zřízena v roce 2022, k jejímu slavnostnímu otevření došlo 1. 4. 2023. „Knihovna Milana Kundery nezahrnuje jen Kunderovy knihy, ale také část jeho archivu s korespondencí, recenzemi, fotografiemi a podobně. Jde o ucelený fond, který umožňuje další zkoumání Kunderova života a díla. Zároveň chce ale Knihovna Milana Kundery působit jako vzdělávací centrum, pořádat přednášky, podněcovat diskuze, organizovat kulturní akce. Navíc s ohledem na to, jak významné jméno reprezentuje, se nechce omezovat jen na český kontext, ale má ambice zapojovat se do evropského kulturního života a síťovat kulturní profesionály napříč kontinentem,“ doplnil ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Přečtěte si  Hledají se Rychlé šípy! Legendární parta se letos skrývá v Brně, Prostějově či Krnově

Čestný kruh je tradiční místo posledního odpočinku umělců, vědců sportovců a jiných osobností na brněnském Ústředním hřbitově. Jedná se o skupinu hrobů označovanou číslem 25. Nalézají se zde hroby například Leoše Janáčka, Jana Skácela, Bohuslava Fuchse, Jiřího Mahena, Jarmily Kurandové, Oldřicha Mikuláška, Lva Blatného, Antonína Procházky, Rudolfa Firkušného, Gustava Broma a dalších. Hrobový kruh s 64 místy je již téměř uzavřen.

Autor: red Zdroj: město Brno Foto: Wikimedia:Herold

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*