Moravský kulatý stůl připomněl neznámou moravskou světici i smutné výročí vzniku krajů namísto obnovy zemí

moravský kulatý stůl
Moravský kulatý stůl

V brněnském Žebětíně se uskutečnil 7.prosince za účasti zástupců relevantních promoravských subjektů 30.sněm Moravského kulatého stolu (MKS). V příjemném prostředí  a téměř rodinné atmosféře se účastníci dohodli na aktivitách pro příští období do jara 2020.

Probírána byla řada připravovaných iniciativ jednotlivých organizací počínaje recesisticky laděným „Moravským pasem“ a třeba konče návrhem letáčku ke Sčítání lidu roku 2021. Nosnou myšlenkou těchto snah je informovat občany Moravy a Slezska o možnosti uvádět do sčítacích archů moravskou nebo slezskou národnost.

Připomínka moravské světice i učitele národů

Zajímavá byla informace hosta stolu dr. Z.Opatřila o osobnosti  neznámé moravské světice sv. Orosie – Dobroslavy (864-880). Účastníci byli vyzváni ke spoluúčasti na poutním zájezdu do španělské Aragonie v červnu 2020. Zmíněna byla i připomínka 350 let od smrti moravského rodáka, kněze a pedagoga Jana Ámose Komenského (1592-1670).

Moravu a Slezsko nerespektující kraje trvají již 20 let

Součástí usnesení  je prohlášení k 20 letům od realizace posledního krajského uspořádání bez respektování práva Moravy a Slezska na zemskou samosprávu a historií stvrzenou zemskou hranici. Tato proklamace je rozeslána médiím, členům zastupitelských sborů a dalším státním institucím ČR. Celé znění je k nahlédnutí na webovém portálu MKS.

Moravský kulatý stůl (MKS) je volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby včasné výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy a moravského Slezska. Samospráva těchto historických zemí se v jejich tisíciletém kulturním a hospodářském vývoji osvědčila a patří stále mezi pozitivní tradiční hodnoty Moravanů.

Autor a foto: zal

Doporučujeme


4 Comments

  1. Moravský pas je blbost a recese spíše napomáhá nebrat promoravské snahy vážně. Naopak jednota při propagaci Sčítání lidu je téměř nutností. Morava pokud má ovšem oslovit širší veřejnost potřebuje alespoň Moravské rádio což vidím jako zásadní v propagaci moravanství – nějaký letáček pokud nebude vhozen do všech moravských schránek ( což asi nebude ) nestačí.

      • Řádově desítky až stovky tisíc korun. Úplně nereálné to není, někdo by musel spočítat počáteční náklady na rozjezd regionálního + internetového rádia, RRTV musí udělit licenci, kmitočty, otázkou je vysílací výkon – velikost pokrytého území.

    • Jako účastník a autor stručného reportu s Vámi ohledně “recese na Moravu” bezvýhradně souhlasím. Pro vážně míněná témata nejsou asi lidi. Inu, “moudří” jsou již se stavem věcí spřízněni. K naší zemi k újmu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*