Most v Olomouci na Masarykově třídě půjde k zemi. Na jaře se otevře nábřeží

most u Bristolu
Nový most u Bristolu

Významné změny čekají v nejbližších měsících řidiče i chodce v Olomouci. Otevře se nový most na Komenského ulici a naopak demolici a následná oprava čeká most na Masarykově třídě. Veřejnost čeká už brzy i možnost procházek po novém nábřeží.

Ve čtvrtek 27. února bude otevřen nový most přes Moravu v Komenského ulici, a následně bude 2. března uzavřen most na Masarykově třídě. Mezi těmito dvěma termíny zůstává několik dní, kdy budou souběžně v provozu oba mosty. „Smyslem je ponechat řidičům možnost, aby si po roce a půl, kdy byl most u Bristolu uzavřen, opět navykli používat klasickou trasu od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Most u Bristolu je už stavebně dokončen, v následujících týdnech budou ještě pokračovat práce v jeho okolí, aby mohl být co nejdříve obnoven provoz také v navazujících ulicích Na Letné a Sokolovská.

Nový most na Masarykově třídě do dvou let

Na most na Masarykově třídě už od 2. března nebudou mít povolen vjezd auta ani tramvaje. „Po celou dobu jeho rekonstrukce by ale měl zůstat zachován průchod pro chodce, zhotovitel nás dnes pouze upozornil, že v průběhu stavby může nastat situace, kdy by musel být most na pár dní uzavřen zcela, tedy i pro chodce,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Od března začne postupné rozebírání jedné strany mostu (pravá strana při pohledu od centra). Opačná strana bude i nadále sloužit chodcům v prvním etapě stavby.

Práce na mostě na Masarykově třídě začaly už na podzim a týkaly se přenášení inženýrských sítí. Nový most by měl být hotov v prvním pololetí roku 2022. „O tom, co bude uzavření mostu na Masarykově třídě znamenat pro dopravu, zásobování, fungování MHD a další aspekty života města, budeme jednat s občany na veřejném setkání,“ zdůraznil primátor Žbánek. Setkání se odehraje 20. února v 17 hodin v aule Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí.

Otevře se nábřežní promenáda s cyklostezkami i odpočinkovými plochami

Dokončují se také práce na pravém nábřeží mezi Masarykovou ulicí a třídou Kosmonautů podél vysokoškolských kolejí. Zde vznikly kromě protipovodňové hráze i nové cyklostezky, zelené plochy včetně stromů, vyhlídkové plošiny a lavičky. Zhotovitel předpokládá, že tato část nábřeží by měla být zkolaudována a otevřena veřejnosti letos na jaře. Stejně tak i na levém nábřeží je již téměř dokončena nový cyklostezka, které chybí jen položení poslední asfaltové vrstvy. Na obou stranách řeky je už vysazena i nová zeleň.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Projekt ozelenění vhodně doplňuje protipovodňovou ochranu města, kterou bez vykácení původní zeleně a zkapacitnění koryta nebylo možné řešit. „Před vlastním povolením kácení dřevin jsme se pečlivě zabývali každou dřevinou nejen z pohledu, zda je či není nutné ji z důvodu stavby vykácet, ale posuzovali jsme stromy a keře i jako životní prostor pro netopýry, ptáky a hmyz,“ ubezpečil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí. Nové výsadby respektují zábor území, jež si zkapacitnění koryta vyžádalo, současně však již nyní spoluvytvářejí charakter řeky Moravy ve městě. Nové výsadby bezesporu přispívají k zapojení další části řeky a přilehlého území do organismu města. „A to je z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí v našem městě stejně důležité, jako množství vody, které budeme schopni městem bezpečně převést, až budou zrealizovány všechny etapy protipovodňových opatření,“ dodal Petr Loyka.

Autor: alka Zdroj a foto: Povodí Moravy, město Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*