Na brněnské přehradě bagrují dno, aby lodě bezpečně dopluly až do Veverské Bítýšky

Brněnská přehrada má na zimu sníženou vodní hladinu na zimní úroveň. Snížené hladiny využili vodohospodáři z Povodí Moravy k těžbě sedimentů ve Veverské Bítýšce kvůli udržení plavební hloubky pro lodě Dopravního podniku města Brna. Nízká hladina umožnila také čištění česlí na hrázi vodní nádrže.

V listopadu zahájili vodohospodáři snižování hladiny v brněnské přehradě na tzv. zimní hladinu. Ta je o čtyři metry nižší, než je maximální hladina zásobního prostoru. Hlavním důvodem pro snížení hladiny je vytvoření dostatečné rezervy pro zachycení zvýšených průtoků v období jarního tání a snížení rizika poškození hradicích konstrukcí při zamrznutí hladiny. Nižší hladinu Povodí Moravy letos využilo k těžbě sedimentů na konci vzdutí a čištění česlí na hrázi vodního díla.

V lednu byla zahájena těžba sedimentů z obratiště lodí na konci vzdutí brněnské přehrady. Důvodem těžby je udržování potřebné plavební hloubky pro plavbu lodí. „Povodí Svratky patří k oblastem, které bylo postižené kůrovcovou kalamitou a po vykácení lesních porostů v povodí se ve zvýšené míře začala projevovat eroze půdy. Splachy půdy z povodí Svratky se dostávají do brněnské přehrady, proto musíme v častějších intervalech provádět těžbu sedimentů na konci vzdutí vodní nádrže. Sedimenty v této části nádrže snižují plavební hloubku, což by mohlo činit potíže lodím během plavební sezóny,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Těžba sedimentů zvýší bezpečnost plavby lodí a kvalitu vody v nádrži

Vodohospodáři s pomocí kráčejících bagrů během čtrnácti dnů odtěžili z obratiště přibližně dva tisíce kubíků usazeného materiálu. Odstranění sedimentů napomůže bezpečnosti lodního provozu a bude mít příznivý vliv i na kvalitu vody v nádrži. Před kůrovcovou kalamitou probíhala těžba v intervalech po pěti i více letech, v současnosti musí vodohospodáři sedimenty z obratiště těžit každé dva až tři roky.  

Na konci ledna se těžká technika vodohospodářů přesune po proudu směrem k Panáčkově skále. I v těchto místech proběhne těžba sedimentů, které by mohly komplikovat lodní dopravu.

Sníženou hladinu využilo Povodí Moravy také k čištění česlí na hrázi brněnské vodní nádrže. Během třídenní akce specializovaný tým potápěčů vyčistil česle u horních výpustí. Česle zachytávají množství zejména dřevní hmoty, která se k hrázi dostává v době zvýšených průtoků. Materiál odstraněný z česlí sbíral z hladiny jeřáb s pomocí speciálního drapáku. Čištění česlí trvalo tři dny.

Přečtěte si  Zákaz koupání na rybníku Rosnička ve Svitavách byl zrušen, koupání je opět povoleno

Snížování hladiny v nádrži probíhá každoročně, slouží jako prevence před povodněmi

Snižování hladiny ve vodní nádrži Brno provádí Povodí Moravy každoročně. Důvodem je prevence před zimními a jarními povodněmi z důvodu rychlého tání sněhové pokrývky a ochrana hradicích konstrukcí před ledovými jevy. Vždy počátkem listopadu začnou vodohospodáři snižovat hladinu, aby se dostali na kótu 225 m n. m. (4 metry pod maximální hladinu zásobního prostoru).

Napouštění nádrže bývá zahájeno operativně dle hydrologické situace především s ohledem na výskyt sněhové pokrývky v povodí. Povodí Moravy zpravidla napouštění zahajuje v druhé polovině února. Předpouštění – zvyšování retenčního objemu nádrže je nezbytné i v období bez sněhové pokrývky, neboť v případě větších srážek nedochází v zimních měsících k zadržení vody v krajině, krajina je bez vegetace a dochází k rychlému povrchovému odtoku, zejména po zmrzlé půdě.  

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*