Na Brněnské přehradě vydržela čistá voda celou sezonu. Podle vodohospodářů zafungovala opatření bránící rozvoji sinic

Brněnská přehrada

Letošní koupací sezóna definitivně skončila. Poslední měření kvality vody ve vztahu ke koupání zveřejnila Krajská hygienická stanice (KHS) v druhé půlce září. Správci vodní nádrže z Povodí Moravy, s. p. hodnotí letošní sezónu na Brněnské přehradě jako úspěšnou díky realizovaným opatřením. Silné sucho, které výrazně ovlivnilo kvalitu vody v loňském roce, nebylo v tom letošním tak kritické. 

1. dubna uvedlo Povodí Moravy, s. p. postupně do provozu aerační a destratifikační věže a spustilo srážení fosforu na přítoku do brněnské přehrady. 30. září pak společně s ukončením koupací sezóny podnik činnost věží i dávkování fosforu pro letošní rok ukončil. Výsledky monitoringu KHS dokazují účinnost opatření, a to i přes nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky v tomto roce.

Dávkování v tomto roce bylo krátce zkušebně zahájeno nižší než obvyklou dávkou, ale již v polovině dubna byla dávka postupně zvyšována na obvyklou úroveň a to 20 mg/l 42% vodného roztoku síranu železitého. Aerační systém byl od spuštění do vypnutí provozován v optimalizovaném režimu. „I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nelze člověkem ovlivnit, přesto v roce 2019 se dařilo kvalitu povrchových vod zásadně pozitivně ovlivnit a bylo možné využívat ke koupání celou nádrž po dobu letní koupací sezóny,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p.   

Na ukázku je zařazeno hodnocení koupacích vod na Brněnské přehradě v roce 2019, ke kterému je nutné poznamenat, že před rokem 2009, než se začal realizovat projekt, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté byl vyhlašován zákaz koupání a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu.

Vynaložené prostředky na realizaci opatření letos i v předchozích letech projektu nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže. „Naše opatření fungují, ale dopady extrémního počasí na přírodu i procesy v nádrži nejsme schopni eliminovat. Nejedná se totiž o vyčištění nádrže, ale o podporu dosažení rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládnou podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic. Nádrž je, a musí zůstat živým organismem, součástí vyváženého životního prostředí,“ dodává Tůma.

Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 

Přečtěte si  V Třebíči, za účasti Jiřího Grygara, otevřeli nové planetárium. Nabídne programy pro veřejnost i školy

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Povodí Moravy, s. p. společně realizují třetí etapu projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, který byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a provozováno dávkování na přítoku. V současné době probíhá již třetí etapa, která bude končit v podzimních měsících roku 2022. 

Aerační systém – zajišťuje provzdušnění a destratifikaci hlavního jezera VD Brno a tím snižuje předpoklad výskytu sinic. Skládá se ze čtyř technologických kontejnerů umístěných na březích Brněnské přehrady a napájených elektrickou energií. Z těchto kontejnerů jsou potom produktovody a vedením napájeny aerační věže, které jsou ponořeny pod hladinou, tyto věže (15 míchacích a 5 opatřených vzduchovací technologií) jsou schopny v letní sezóně okysličovat vodní sloupec a zabránit vrstvení vody dle teploty, kdy u dna bývá voda velice chladná a u hladiny naopak nejteplejší. Běžný rozdíl teploty mezi hladinou a dnem bývá až 10 ºC, při používání aeračního systému tento rozdíl klesá na hodnoty kolem 2 až 3 ºC.  Dávkování na přítoku – zajišťuje aplikaci koagulantu (42 % vodného roztoku síranu železitého), který srážením fosforu zabraňuje tvoření nadměrného množství sinic v letní sezóně. Dávkovací zařízení obsahuje technologický kontejner napájený elektrickou energií a skladovací nádrže na zpevněné ploše. Jedná se celkem o 3 kusy dvouplášťových nádrží, každá o objemu 20 m3. Z kontejneru vede do vodního toku potrubí, které končí dvěma perforovanými hadicemi, ze kterých probíhá vlastní aplikace koagulantu. Dávkovací zařízení i aerační systém je pomocí hardware a software napojeno na vizualizaci, která umožňuje dálkově sledovat průběh dávkování a stav provozu aeračního systému.

Zdroj: Povodí Moravy s.p. Foto: wikipedia.org:Dezidor

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*