Na Desné vznikly povodňové parky, ochrání obce na Šumpersku

Na Šumpersku vznikla jedna z největších přírodně blízkých protipovodňových staveb

Tři obce na Šumpersku dokončily ve spolupráci s vodohospodáři z Povodí Moravy jednu z největších protipovodňových staveb citlivých k přírodě. Práce na území obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou trvaly tři roky. Dnes se uskutečnilo slavnostní ukončení výstavby.

Výstavba protipovodňového opatření na Desné odstartovala v září 2018. “Základním prvkem ochrany je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky,” informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky. “Došlo také k rekonstrukci pevného jezu, který byl upraven na vakový, a vybudování rybochodů, které výrazně zlepší podmínky pro migraci vodních živočichů,” doplnil Chmelař.

Ochrana před padesátiletou vodou

Díky zvolenému řešení a vhodné kombinaci přírodě blízkých a technických prvků byly podle moravských vodohospodářů zásahy do vlastního koryta Desné minimální. Obce přistoupily k realizaci projektu zejména kvůli zkušenosti s ničivou povodní v roce 1997. Důvodem bylo také omezení územního rozvoje obcí v záplavovém území řeky Desné.

“Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. Jsem přesvědčen, že občané sami ocení pozitivní přínos tohoto opatření, a to nejen z hlediska protipovodňové ochrany, ale i díky přínosu pro životní prostředí. Obyvatelé obcí jsou díky novým opatřením chráněni až na úroveň padesátileté povodně,“ vysvětlil starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Další etapa se připravuje

Projekt byl připraven v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné. Ta předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava navazující etapy od Vikýřovic směrem k Šumperku.

“Úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při řešení protipovodňových opatření na Desné prakticky nezbytná a velmi mě těší, na jaké úrovni naše spolupráce funguje. Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek,” uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Připomněl, že jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné přes 37 milionů korun.

Přečtěte si  Dokončovací práce na přemostění na Staré Blansko přinesou omezení v dopravě

Celkové rozpočtové náklady protipovodňových opatření na řece Desné v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou jsou 375 milionů korun. Obec Rapotín je nositelem projektu a státní podnik Povodí Moravy, obec Vikýřovice a obec Petrov nad Desnou figurují jako partneři. 85 % nákladů hradil stát, 15 % obce a Povodí Moravy. Olomoucký kraj přispěl obcím přibližně 3,5 % z celkových nákladů.

Autor: red, zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*