Na jihu Moravy jezdí vlaky 200 km/h. Testují trať i zabezpečovací systém

Siemens Vectron
Na testy se používá lokomotiva Siemens Vectron vybavená moderním zabezpečovacím systémem.

Od prosince loňského roku probíhají v části trati mezi Břeclaví a Vranovicemi testovací jízdy vlaků jedoucích až 200 km/h. Cílem zkoušek je příprava vybraných úseků na plánované zvýšení rychlosti, probíhá měření akustického zatížení okolí trati. Testuje se i moderní zabezpečovací systém ETCS.

Příprava na vysokorychlostní trať

Úsek Vranovice – Břeclav je součástí připravované sítě vysokorychlostních tratí. V budoucnu by v Šakvicích měla končit vysokorychlostní trať (VRT) z Brna, která bude odbočnou větví páteřní VRT Praha – Brno – Ostrava. Dále do Břeclavi budou vlaky pokračovat po zmodernizované současné trati, kde se po nezbytných úpravách zvýší traťová rychlost na 200 km/h. „Stávající infrastruktura neumožňuje zvýšit rychlost vlaků bez nutných úprav jako je například odstranění všech úrovňových přejezdů a přechodů. Díky probíhajícím testům získáme podklady pro připravované projekty,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Modernizace úseku může být hotová za pět let

Pokud jde konkrétně o modernizaci tratě mezi Vranovicemi a Břeclaví na vyšší rychlost, měla by ještě v letošním roce začít příprava projektu, následovat bude dokumentace pro stavební povolení a samotná realizace stavby tak, aby bylo hotovo do konce roku 2025. V rámci stavebních prací bude nutné především rekonstruovat železniční stanice Podivín a Zaječí, zrušit přechod v Podivíně a přejezd Starovičky v úseku Zaječí – Šakvice, obnovit železniční spodek i svršek a trakční vedení či opravit mosty. Právě aktuální stav mostů a jejich odolnost při vyšší rychlosti prověřují současné zkušební jízdy.

Vzhledem k tomu, že poslední jízdy rychlostí 200 km/h proběhly na této trati v roce 2004, byly přípravy pro realizaci rychlostních testovacích jízd zahájeny v září minulého roku. Stav trati zkušebního úseku byl nejprve technicky prověřen. Následně byla zajištěna úprava a seřízení jednotlivých prvků infrastruktury pro zkoušky rychlostí 200 km/h. Požadovaný stav trati ve zkušebním úseku byl opětně prověřen jízdou měřicích vozů.

Testuje se i zabezpečovací systém a hluk

Pro testy se využila lokomotiva Siemens Vectron, která je plně vybavena palubní částí jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Testy se zaměřily na chování systému ETCS při rychlostech nad 160 km/h. Aktuálně je systémem ETCS pokryto celkem 255 kilometrů železničních tratí ve správě Správy železnic, dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné a 108 kilometrů mezi Přerovem a Břeclaví přibude v letošním roce.

Přečtěte si  Brněnský dopravní podnik objednal dalších 20 nových obousměrných tramvají Škoda 45T. Jezdit budou už v roce 2026

Dále se testovalo dynamické chování nosných konstrukcí vybraných mostů při rychlosti 160-200 km/h. K testování byly vybrány dva starší mostní objekty s nosnými konstrukcemi, které jsou náchylné ke kmitání. Výsledky měření budou použity pro navrhování nových mostních konstrukcí a opravám stávajících při modernizaci tratě pro vyšší rychlosti.

Provedla se také akustická měření při průjezdu vozidla rychlostí 200 km/h. Kromě klasického přesného měření úrovně akustického zatížení kalibrovaným přístrojem byla pro identifikaci místa a příčiny vzniku hluku použita (poprvé na železnici v ČR) takzvaná „akustická kamera“. Pomocí této technologie lze graficky lokalizovat místo a intenzitu hlukového zatížení. Měření i výpočetní model budou sloužit k určení hlukové zátěže a stanovení opatření k dodržení závazných hlukových limitů.

Zdroj: Správa železnic, foto: Wikipedia

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*