Na jihu Moravy roste nový lužní les. Obnovuje se záplavové území Dyje

Revitalizovaná lokalita u Baštýnského potoka

Na pravém břehu Dyje v oblasti mezi Novosedly a Jevišovkou na jihu Moravy vysadili moravští vodohospodáři nový lužní les. Ten je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka. Práce na obnově lokality trvaly téměř rok. Kromě zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka zlepší i protipovodňovou ochranu obce Drnholec, informovalo povodí Moravy.

Vodohospodáři dokončili práce na obnově přirozeného vodního režimu záplavového území Dyje, konkrétně lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území obce Novosedly. Součástí revitalizace bylo odstranění levobřežní hráze a zalesnění části tohoto území.

Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka, jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ popsal změny generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Obnovená lokalita pomůže i proti povodním

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka mají podle něj navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu sídel níže po toku, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků.

Provedená opatření zlepšují vodní režim v širším zájmovém území, protože bude docházet k tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny, čímž se zlepší retenční schopnost krajiny,“ vysvětlil Gargulák s tím, že protipovodňový efekt bude poznat hlavně až povyrostou vysázené stromy. K výsadbě lesního porostu došlo mimo ochranné pásmo inženýrských sítí, na něm vodohospodáři provedli osetí trvalým travním porostem.

Vodohospodáři stojí za dalšími projekty

Jak připomněl šéf moravských vodohospodářů, Povodí Morav pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem.

Podobné projekty dělá Povodí Moravy napříč celým svým územím. „Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje, které získalo významné ocenění v soutěži Adapterra Awards. V současnosti probíhá rozsáhlá revitalizace řeky Bečvy v lokalitě u Černotína a Skaličky. Úspěšnými přírodě blízkými projekty je také renaturace Moravy u Štěpánova či revitalizace Knínického potoka,“ vyjmenoval Gargulák.

Přečtěte si  Zlínská zoo plánuje první záchranné centrum pro lvy u nás. Přispět mohou firmy i veřejnost

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*