Na Knínickém potoce vzniknou nové mokřady a tůně. Úprava pomůže i Brněnské přehradě

Knínický potok
Knínický potok

Vodohospodáři z Povodí Moravy zahajují revitalizační úpravy koryta Knínického potoka, které díky soustavě nových mokřadů a tůní zpomalí povrchový odtok vody a zlepší zadržování vody v území. Podobné projekty pomáhají v boji proti suchu. Informaci uvedl státní podnik v tiskové zprávě.

Vodohospodáři obnovují mokřady a tůně

Na téměř kilometr dlouhém úseku Knínického potoka ve Veverských Knínicích na Brněnsku budou realizována opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody a adaptaci na změnu klimatu.

Konkrétně půjde o dva principy revitalizačních změn současně. Jednou bude směrová změna koryta toku, kdy vytvoříme nepravidelné oblouky odpovídající co nejvíce přirozenému stavu toku, a druhou bude vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde to umožní prostorové poměry,“ popisuje projekt generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celkem vznikne sedm neprůtočných tůní a dvě průtočné tůně s navazujícími mokřady.

Revitalizace Knínického potoka potrvá do konce listopadu letošního roku. Vlastní stavební práce odstartují v červnu.

Úprava potoka sníží znečištění Brněnské přehrady

Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny přispívají mokřady, tůně i morfologicky bohaté koryto k zachycení splavenin. „Knínický potok při přívalových deštích odnáší ze svažitých zemědělsky využívaných pozemků splaveniny do toku Veverka, který ústí do Brněnské nádrže, a způsobuje tím vznik nánosů v přehradní nádrži. Provedená revitalizace tak zamezí tvorbě nánosů v nádrži,“ dodává generální ředitel.

Revitalizace toků pomáhá proti suchu

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření, aby bylo možné udržet vodu v krajině co nejdéle. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu.

Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná,“ vysvětluje Gargulák. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy patří například dokončená renaturace řeky Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, probíhající revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace Trkmanky ve Velkých Pavlovicích.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Vodohospodáři obnoví vodní nádrž Gramanec u Ostrožské nové Vsi. Zadrží vodu pro případ sucha

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*