Na Novomlýnských nádržích dojde kvůli suchu ke zvýšení hladiny. Ptáci budou moci hnízdit na plovoucím ostrově

Součástí plánovaných opatření v boji proti suchu je také zvýšení hladiny ve vodním díle Nové Mlýny. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně cennou přírodní lokalitu, spolupracuje Povodí Moravy s ochránci přírody i ornitology. Dílčím úspěchem této spolupráce je úspěšné umístění plovoucího ostrovu pro hnízdící ptactvo. Předpokládané zvýšení hladiny o 35 cm zajistí suchem sužované jižní Moravě 9 milionů krychlových metrů vody navíc.

Akumulovaná voda v novomlýnských nádržích je využívána zejména k nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků v Dyji a zvodňování celé soustavy kanálů a toků pod nádržemi.“ popisuje význam vody zachycené v Nových Mlýnech generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vodohospodáři, zástupci ochrany přírody a krajiny, ornitologové, rybáři i projektanti v současnosti spolupracují na splnění společného cíle – projednat a schválit změny zásobního prostoru a nový manipulační řád soustavy vodních nádrží Nové Mlýny. Zemní, stavební i technické zásahy v přírodní rezervaci ptačí oblasti musí respektovat řadu omezení z pohledu ochrany hnízdních podmínek a chráněných druhů.

Vzhledem k tomu, že vlivem eroze ubývá vhodných hnízdišť na přírodních ostrovech a březích nádrží a zvýšení hladiny tuto situaci spíše zhorší, vyvinulo Povodí Moravy, s. p. společně s Českou společností ornitologickou a slovenským výrobcem pontonů SM PONTON unikátní umělé hnízdiště pro rybáka obecného.

Betonový plovoucí ostrov

Konstrukce, tvar, ponor i přesahy hnízdních ploch nad vodou byly navrženy tak, aby ostrov neovlivňovaly vlny a mláďata byla chráněna před pádem do vody a před predátory. „Toto zařízení bylo navrženo k posílení stávajících hnízdních ploch, rybáci ostrov obsadili okamžitě po příletu ze zimovišť,“ vysvětluje Gašpar Čamlík za Českou společnost ornitologickou. Již v první sezóně se podařilo na umělém ostrovu o ploše 18 m2 odchovat desítky mláďat tohoto vzácného druhu. Celkem v tomto období postupně zahnízdilo ve třech vlnách až 49 párů tohoto vzácného druhu. „Ještě koncem srpna tu rodiče dokrmovali poslední tři mláďata, ostrov tak byl využit doslova po celou hnízdní sezónu,“ dodává Čamlík. 

Plovoucí hnízdní ostrov byl jako jedno opatření osazen na hladinu 5. dubna 2019 v oblasti ostrovů Písky, kde již posílil novou hnízdní plochou stávající stanoviště,“ popisuje za Povodí Moravy, s. p. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí.

Zvyšování hladiny bude mít vliv na ekosystém nádrží

Zvyšování hladiny v Novomlýnských nádržích se nicméně neobešlo bez složitých jednání s ochranáři a ornitology. Sama Česká společnost ornitologická už dříve se zvýšením vyjádřila nesouhlas a upozornila, že zvýšení hladiny by mělo za důsledek zásadní poškození ptačí oblasti, zaplavení ostrovů s hnízdními koloniemi a zánik stávajících mokřadních porostů. Ornitologové argumentují zkušenostmi z posledních desetiletí, kdy se provozní snížení hladiny koncem 90. let projevilo z pohledu ochrany přírody velmi pozitivně.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Tůma opatření státního podniku Povodí Moravy hájí: „Podmínky pro zlepšení předmětu ochrany, jako třeba instalace plovoucího ostrova dokladují, že zájem ochrany živočichů žijících na nádrži nemusí být v protikladu se zájmem na posílení vodních zdrojů. Naopak, naše společné řešení ukázalo, že ty podmínky pro život rybáka obecného můžeme dokonce zlepšit.“

Dolní Věstonice, Strachotín a vodní dílo Nové Mlýny

Autor: red Zdroj: Povodí Moravy s.p., ČSO Foto: Povodí Moravy s.p.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*