Na Opavě posílila ochrana proti povodním, obec chrání hráz

Nová protipovodňová hráz chrání obec Holasovice na horní Opavě.

Holasovice na Opavsku jsou odteď chráněny novými protipovodňovými hrázemi. Díky opatření v kombinaci se suchou nádrží Loděnice dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy, informovali vodohospodáři z Povodí Odry.

Obyvatelé Holasovic o kontakt s řekou nepřišly. Podle technického ředitele státního podniku Břetislava Turečka bylo vybudováno na hrázi schodiště. „Na základě vzájemných dohod s obcí Holasovice bylo pro zachování kontaktu občanů s řekou provedeno schodiště na návodní i vzdušné straně hráze, lavičky na koruně hráze a napojení hráze na budovanou lávku pro pěší přes řeku Opavu,“ uvedl Tureček.

Zemní ochranná hráz Opavy má délku jeden a půl kilometru, šířku v koruně tři metry, převýšení nad okolním terénem je převážně jeden a půl metru. “Trasa ochranné hráze je umístěna mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a aby byly zároveň minimalizovány zábory soukromých pozemků,” doplnil Tureček.

V místě křížení trasy hráze se silnicí je vybudováno železobetonové žebro, kde bude v případě povodňového rizika instalováno provizorní hrazení ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči obce Holasovice. Funkční objekty umožní manipulaci s vodou v případě povodňových stavů v řece Opavě a na vodním toku Lipinka.

Ochrana proti povodním na Opavě posiluje

Celkové náklady na výstavbu hráze přesáhly sto milionů korun. Jedná se o jedno z řady opatření na horním toku řeky Opavy, mezi něj patří i plánovaná výstavba přehrady Nové Heřminovy.

Zdroj a foto: Povodí Odry

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*