Na řece Bečvě u Ústí obnovili původní koryto, vznikla i neprůtočná tůň

Povodí Moravy dokončilo stavební práce na revitalizaci řeky Bečvy u obce Ústí, v rámci kterých došlo k obnovení původního koryta a vznikla neprůtočná tůň. Revitalizace řeky navazuje na vloni dokončenou rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky.

Povodí Moravy, s. p. obnovilo původní koryto řeky Bečvy a vytvořilo tůň u obce Ústí. Vodohospodáři vytvořili na řece Bečvě nad Hranicemi přírodě blízkého protipovodňové opatření, které navíc zvýšilo retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvořilo přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku.

„U obce Ústí u Hranic docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci došlo k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy.  V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětluje význam revitalizace úseku Bečvy generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

O tom, že nové přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, se mohli obyvatelé Ústí a Hranic přesvědčit už několikrát. Zvýšená vodnost byla obnoveným korytem v období od prosince do února převedena hned třikrát, kdy průtok v řece Bečvě překročil 100 m3/s.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí je dlouhé 775 metrů a široké od 8 do 15 metrů. Slouží jako odlehčovací větev stávajícího řečiště Bečvy a bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření řeky Bečvy nebylo v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění.

V místě zaniklého rybníka Otrž Povodí Moravy odtěžilo 4500 m3 zeminy a vytvořilo tak neprůtočnou tůň. Tůň je napájena spodní vodou a vytváří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy. 

Stavební práce byly již ukončeny a v současnosti probíhá výsadba zeleně

Práce odstartovaly v květnu 2022. Stavbu slavnostně zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, starosta obce Ústí Libor Vykopal a generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Při zahájení byla oceněna práce Povodí Moravy při realizovaných a připravovaných revitalizacích řeky Bečvy.

Hlavní práce na stavbě jsou již dokončené a v současnosti zahradníci dokončují výsadbu stromů a zelených pásů. Revitalizace je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady jsou 20,8 mil. Kč.

Přečtěte si  Celostátní festival základních uměleckých škol probíhá od neděle ve Veselí nad Moravou. Účastníky podpoří zakladatelka festivalu Magdalena Kožená

Revitalizace navazuje na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička za bezmála 320 mil. Kč.

Revitalizací Bečvy u obce Ústí společně s dokončenými revitalizacemi Bečvy u Černotína a Skaličky Povodí Moravy pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů.

„Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka a rozsáhlá revitalizace Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*