Nechceme rychlovlaky mimo nové nádraží, vyzvalo Brno ministerstvo. Terminál na Vídeňské odmítá

Nové brněnské hlavní nádraží se plánovalo s napojením na budoucí vysokorychlostní tratě. Ministerstvo ale chce přestupní terminál na Vídeňské.

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studie proveditelnosti vysokorychlostních tratí vedoucích přes Brno. Navrhované řešení nepočítá se zajížděním rychlovlaků na plánované nové hlavní nádraží. Objevila se v něm dokonce zmínka o úplném vyhnutí se městu. Vedení Brna reagovalo dopisem ministrovi.

Podle vedení Brna je zastavování vysokorychlostních vlaků na hlavním nádraží zcela zásadní pro efektivní obsluhu moravské metropole. Nesouhlasí proto s vybudováním přestupního terminálu na Vídeňské, které považuje za nadbytečné.

“Toto řešení ještě více dopravně zatíží městskou část Brno-Bohunice. Nejsou zde vhodné podmínky pro přestup na MHD ani na klasický konvenční vlak, a navíc ani pro případné vybudování odpovídající infrastruktury včetně parkoviště,” uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Připomněl, že ulicí Bohunickou už v současnosti projede až šestnáct tisíc vozidel denně.

Vedení Brna zároveň zásadně odmítá takzvaný bypass, který má propojit trať od Prahy s tratí od Ostravy a Brnu se tak zcela vyhnout. „S takovým řešením nepočítá ani územně-plánovací dokumentace. Odmítáme také zastávku u letiště na tomto bypassu, která nezajistí obsluhu města Brna,” sdělil náměstek primátorky. Cílový stav železničního uzlu Brno byl přitom už dříve vyhodnocen jako dostatečně kapacitní i pro navýšení objemu dopravy z vysokorychlostních tratí.

Budeme jednat s ministerstvem

Vedení Brna reagovalo na schválenou studii proveditelnosti odesláním dopisu s připomínkami, na kterých nadále trvá. Adresovalo jej ministrovi dopravy Martinu Kupkovi a řediteli Správy železnic. Vedle modernizace železničního uzlu také připomnělo potřebu v dalším budování velkého městského okruhu a kapacitního rozšíření dálnice D1 na území Brna.

“Všechny tyto tři záměry jsou pro zajištění průjezdného Brna naprosto klíčové. Vedení města bude nadále jednat s Ministerstvem dopravy, aby se podařilo najít řešení, které bude v zájmu obyvatel města Brna a všech cestujících,“ doplnil Hladík.

Foto: město Brno

Doporučujeme

1 Comment

  1. Z kdysi hrdého královského hlavního města Brna, prvního hlavního města dunajské monarchie, napojeného železnicí přímo na sídelní město císaře, se tak “konečně” stane ona bezvýznamná ZATÁČKA PŘED VÍDNÍ. Tak jsme to na Moravě chtěli, a tak to i budeme mít 🙁 A zpráva o tom se objeví právě k narozeninám nejvýznamnějšího moravského buditele posledních 200 roků, dr. Aloise Pražáka. Je v tom všem zvláštní symbolika.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*