Nejstarší ženský spolek na Moravě pokračuje v činnosti, Vesna získá pronájem původního sídla

Ženský vzdělávací spolek Vesna by měl i v příštím roce využívat budovy v Brně na Údolní, které má ve správě město. Od nového roku přejde organizace ze současné výpůjčky do pronájmu. Aby vše bylo procedurálně správně, souhlasili radní s adresným záměrem pronájmu pozemku.

„Spolek Vesna již od začátku války na Ukrajině intenzivně pomáhá uprchlíkům. V prostorách šatníku na Husově vznikl bez nadsázky informační i materiální hub. Tyto aktivity podporuje město pomocí dotací a v březnu jsme také Vesně zapůjčili budovy na Údolní 10, kde původně ženský vzdělávací spolek sídlil,” uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Dobročinná organizace tam pořádá kulturní, vzdělávací a další akce pro děti i dospělé. Aby mohla pokračovat v činnosti i v příštím roce, je nutné ošetřit další využívání domu i zahrady. “Proto jsme nyní schválili adresný záměr na pronájem. Jakmile uběhne legislativní proces, budeme projednávat samotný návrh nájemní smlouvy,“ upřesnila primátorka.

Mezi aktuální činnosti Vesny patří provozování šatníku, který slouží potřebným.

Vesna se vrací

Budova na Údolní 10 patřila spolku Vesna od konce 19. století. Sídlil v ní jako nejstarší ženský spolek na Moravě. Nyní stejnojmenná nezisková organizace navazuje na osvětovou činnost spolku. Aktuálně na Údolní fungují dětské skupiny s výukou češtiny pro děti ukrajinských uprchlíků. Po celé prázdniny jsou vypsány příměstské tábory.

Do budoucna zde Ženský vzdělávací spolek Vesna plánuje pokračovat v dosavadních aktivitách a nadto pořádat kulturní, vzdělávací a komunitní akce pro děti, dospělé i seniory, jejich součástí budou rovněž pravidelné volnočasové kurzy. Organizace bude i nadále pokračovat v sociálních aktivitách pro matky samoživitelky, integračních aktivitách a aktivizačních činnostech pro seniory. 

Dle zákona o obcích musí projednání smlouvy o nájmu v samosprávných orgánech města předcházet zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti. Ten bude zveřejněn nejméně 15 dnů, následně bude radním města Brna předložen konkrétní návrh nájemní smlouvy k projednání.

Zdroj: město Brno, foto: spolek Vesna

Související články

Přečtěte si  Brněnský dopravní podnik objednal dalších 20 nových obousměrných tramvají Škoda 45T. Jezdit budou už v roce 2026

Doporučujeme


1 Comment

  1. Vesna = Český ženský vzdělávací spolek v Brně. Historicky šířil a propagoval český nacionalizmu mezi ženskýma. Ano ten nacionalizmus, který následně zlikvidoval zemi Moravu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*