Nenechte se v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy. Některé výhody či zákazy mohou být diskriminační. Na co má provozovatel právo a kdy omezuje vaše práva?

Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti.

Slevy a výhody

Poskytovatel služeb má obecně právo zaměřit se na zákazníky, od nichž očekává nejvyšší zisk. Diskriminací není, pokud sleva slouží k navýšení počtu zákazníků, a běžně používané slevy jsou z hlediska antidiskriminačního zákona v pořádku, problematické mohou být ty méně obvyklé.

Sleva pro děti, studenty, seniory: je v pořádku, protože zpřístupňuje službu lidem s nižšími příjmy, kteří by ji jinak nevyužili nebo by o ni neměli zájem. V případě dětí bývá často sleva spojena i se zvýhodněním rodiny (rodinné vstupné), tj. sleva se vztahuje i na dospělého, který dítě doprovází.

Sleva pro lidi s postižením: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají na některé výhody nárok ze zákona (např. bezplatná doprava MHD a sleva na vnitrostátní autobusové a železniční dopravě, u průkazu ZTP/P se to vztahuje i na průvodce osoby s postižením). Provozovatelé však mohou těmto zákazníkům poskytovat i další slevy např. na vstupné do divadla, kina, na koncert, na sportovní a jiné kulturní akce apod.

Sleva spojená s trvalým pobytem: nejčastěji se objevuje u služeb, na nichž se finančně podílejí obce – například městské koupaliště, městská doprava apod. I když je pochopitelné, že obce v rámci péče o své občany chtějí poskytnout slevu především jim, může takové zvýhodnění představovat podle současné judikatury diskriminaci. Zvýhodnění zákazníků pouze na základě státního občanství nebo trvalého bydliště je totiž v rozporu s právem EU, které garantuje volný pohyb služeb a zaručuje tedy občanům z jiných států EU v oblasti služeb přístup ke stejným výhodám, jaké mohou získat občané ČR.

Vyskytují se i další typy slev, na které nedopadá antidiskriminační zákon, např.

Sleva pro děti podle výšky: používá se především na koupalištích a jde o jinou variantu slevy pro děti. Pro provozovatele je jednodušší, protože nemusí ověřovat věk, stačí, když dítě projde pod měřidlem.

Sleva „za vysvědčení“ využívaná především knihkupectvími. Jde o snahu přilákat k nákupu knih novou skupinu zákazníků-čtenářů.

Nejrůznější slevy za včasný nákup nebo za nákup předem na internetu: Využívají se nejen v prostředí zájezdů, ale i vstupného na různé kulturní akce. Cílem je jednak přilákání zákazníků, ale často také zamezují frontám, protože zájemci si vstupenky pořídili předem.

Zákazy a nevýhody

Zákaz vstupu dětí: využívají ho zejména kavárny a restaurace, případně ubytovací zařízení. Jde o značně problematický zákaz, protože dopadá nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Ti se mohou cítit diskriminováni z důvodu rodičovství, tj. z důvodu pohlaví, což je zakázaný důvod nerovného zacházení. Provozovatelé někdy využívají tento zákaz k přilákání skupiny zákazníků, kterým by přítomnost dětí mohla vadit. V případě sporu by ale musel provozovatel zařízení důkladně odůvodnit, proč je přítomnost dětí v zařízení nevhodná či dokonce riziková. Obdobou tohoto zákazu je i např. zákaz vstupu s kočárkem, s nímž se lze někdy setkat u kaváren, restaurací nebo prodejen. I tento zákaz může být diskriminací z důvodu rodičovství a provozovatel by musel prokázat, že je zákaz opodstatněný (např. bezpečnostními důvody) a že nelze přijmout opatření, která by rodičům s dětmi v kočárku umožnila službu využívat. To samé by platilo i v případě, kdy by se takový zákaz vztahoval i na lidi na vozíku a docházelo by k diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.

Přečtěte si  Zákaz koupání na rybníku Rosnička ve Svitavách byl zrušen, koupání je opět povoleno

Vyšší ceny pro cizince: obvykle je možné se s nimi setkat u vstupného do hradů, zámků a muzeí, kde mají opodstatnění, pokud je součástí vstupného i výklad v cizím jazyce.

Zákaz vstupu psů: může se objevit u koupališť, vstupu do kulturních institucí, restaurací nebo ubytovacích zařízení. Pokud by byl uplatňován i na vodicí a asistenční psy, šlo by zpravidla o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, protože by kvůli zákazu došlo k znepřístupnění služby pro lidi s postižením, kteří psy se speciálním výcvikem využívají. Více o tom, kam lze s vodicím či asistenčním psem, najdete zde.

Nepřístupnost pro lidi s postižením: všechny nové objekty sloužící veřejnosti musí být bezbariérové. Hrady, zámky, ale i další starší objekty tuto podmínku nesplňují. Pokud je to ale možné (technicky nebo to není nepřiměřeně nákladné), mají vlastníci/provozovatelé povinnost jiným způsobem zajistit, aby objekt mohli navštěvovat a služeb využívat i lidé na vozíku nebo lidé se zhoršenou pohyblivostí. To samé platí i pro dopravu, kdy má dopravce povinnosti přijmout opatření, která i těmto cestujícím umožní přepravu, pokud přijetí těchto opatření lze po dopravci rozumně požadovat.

Pokud se setkáte se zákazy, které představují diskriminaci nebo jiné nepřiměřené omezení přístupu k nabízené službě, měli byste se nejprve snažit s poskytovatelem služby domluvit. Pokud se smírné řešení nenajde, je namístě obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Autor: red Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv Foto: pixabay.com

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*